Rapport: Brand

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.

Naviger til:
Rapporter > Produkter > Brand

Under funktion Rapporter finder du forskellige typer produktlister over dine lagervare i iChemistry. De oplysninger, der vises i rapporterne, er primært data hentet direkte fra produkternes sikkerhedsdatablade.


Brandrapport

Rapporten fungerer som en omfattende samling af brandfarlige produkter, der omfatter væsentlige detaljer såsom produktnummer, navn, opbevaringsinformation, flammepunkt, fysisk tilstand, farepiktogrammer, klassificering, faresætninger, sikkerhedssætninger og inkluderer SDB i et PDF-format.


Brandrapporten udtrækker information primært fra afsnit 9 i SDB, med fokus på detaljer som flammepunktet (°C) og produkternes fysiske tilstand. Derudover henvises der til afsnit 2 i SDB for at indsamle detaljer om farepiktogrammer, klassificering, faresætninger og sikkerhedssætninger.


Brandlisten er genereret ved at matche produkter, der har en aktuel brandfarlig klassificering ELLER har et flammepunkt op til 100 °C. For flammepunktsværdier ligger det numeriske område mellem større end (>) 50 og mindre end (<) 100.


Klassifikation:

'H272', 'H220', 'H221', 'EUH209', 'EUH209A', 'H222', 'H223', 'H224', 'H225', 'H226', 'H228', 'H260', 'H261 ', 'H241', 'H270', 'H271', 'H203', 'H205'

Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.