Rapport: Brann

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Rapporter > Produkter > Brann

Under funksjonen Rapporter finner du ulike typer produktlister over dine lagerførte produkt i iChemistry. Informasjonen som vises i rapporter er primært data hentet direkte fra produktenes sikkerhetsdatablad.


Brannrapport

Rapporten fungerer som en omfattende sammenstilling av brannfarlige produkt, og omfatter viktige detaljer som produktnummer, navn, lagringsinformasjon, flammepunkt, fysisk tilstand, piktogrammer, klassifisering, faresetninger, sikkerhetserklæringer, og inkluderer SDB i PDF-format.


Brannrapporten trekker ut informasjon primært fra avsnitt 9 i SDB, med fokus på detaljer som flammepunkt (°C) og produktenes fysiske tilstand.I tillegg henvises det til seksjon 2 av SDB for å samle detaljer om piktogrammer, klassifisering, faresetninger og sikkerhetssetninger.


Brannlisten er generert av samsvarende produkt som har en gjeldende brannfarlig klassifisering ELLER har et flammepunkt opp til 100 °C.For flammepunktverdier ligger det numeriske området mellom større enn (>) 50 og mindre enn (<) 100.


Klassifisering:

'H272', 'H220', 'H221', 'EUH209', 'EUH209A', 'H222', 'H223', 'H224', 'H225', 'H226', 'H228', 'H260', 'H261 ', 'H241', 'H270', 'H271', 'H203', 'H205'

Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.