Överblick: Uppdateringstjänst för Exponeringsscenarion

Navigera till:
Överblick

Observera att detta är en tilläggsfunktion.


Om du hanterar exponeringsscenarier i iChemistry kommer du att kunna se status för dessa på ett enkelt sätt i överblicken. Välj en avdelning, klicka på Överblick och scrolla ner till fältet "Status - Er hantering av exponeringsscenarier".


Status - Er hantering av exponeringsscenarier


  • Hanterade: Här listas alla produkter med exponeringsscenarier som ni har hanterat med ett beslut.
  • Nya/Ej hanterade: Här listas alla produkter med exponeringsscenario som inte har något beslut eller där en ny version har inkommit.
  • Kräver åtgärd: Här listas alla produkter med exponeringsscenario som kräver er åtgärd. Är ej signerade i Exponeringsscenariomodulen.
  • Hanterad i riskbedömning: Beslut för produkten har tagits i riskbedömningen.
The Uppdateringsprocessen


I Överblicken hittar du status för uppdateringsprocessen av exponeringsscenarier. Nedan hittar du förklaringar av de olika statuserna.


Status - Inhämtning exponeringsscenarier


Väntar på kontroll/hämtning: Produkter som står i kö för uppdatering. Vi arbetar med att begära det senaste exponeringsscenariot igen från leverantören.


Väntar på svar från leverantör: Vi har begärt det senaste exponeringsscenariot från leverantören och inväntar deras svar.


Klara: Produkter som har en genomförd uppdateringsprocess, d.v.s. vi har begärt det senaste exponeringsscenariot och ett andra steg tas. Det kan betyda att vi har det senaste exponeringsscenariot men också att vi fann att det inte finns något exponeringsscenario tillgängligt. Produkten kommer att köas igen enligt avtal, oftast vart tredje år, eller ett år för gamla dokument.


Inhämtade exponeringsscenarier


 

Saknas – krävs men är inte tillgängligt från leverantören: Lista över produkter för vilka det inte har varit möjligt att hämta ett exponeringsscenario från leverantören.

Leverantören uppger att det inte krävs för produkten: Lista över produkter som inte kräver något exponeringsscenario enligt leverantör.

Senast utgivna exponeringsscenario: Ett nyare exponeringsscenario har efterfrågats och vi har fått svar från leverantören som säger att det vi redan har är den senaste tillgängliga versionen.

Leverantören uppger att det är inarbetat i SDB: Lista över produkter vars exponeringsscenario ingår i säkerhetsdatabladet (SDB).

Exponeringsscenario finns som bilaga: Produkter som har ett separat exponeringsscenario som skickas till oss som bilaga.

Exponeringsscenario endast på utländskt språk: Produkter där vi har ett exponeringsscenario från leverantören, men inte på det språk du använder för närvarande.


Om ni upplever att antalet produkter i den olika fälten inte speglar varandra i antal produkter, är det inget som är fel utan den beror oftast på att exponeringsscenariot finns på olika språk, vilket betyder att det är olika dokument som kan ha olika status. 


Begär exponeringsscenarier endast för en specifik avdelning


Beroende på era behov och hur vi har kommit överens med er om konfiguration av ert system, kan ni välja att ha en specifik avdelning för endast de produkter som ni behöver för att vi ska begära exponeringsscenariodokumenten (specifik mängd produkter). Detta kan vara relevant om ni vet att ni inte behöver ha exponeringsscenarier för alla era produkter, utan endast en del av dem, där ni behöver en aktiv inhämtning/kontroll för uppdatering från oss. Ni kan fortfarande hantera exponeringsscenarier på andra avdelningar och i riskbedömningen, men vi kommer inte aktivt att leta efter uppdateringar. Observera att detta endast kan göras av kundtjänst, vänligen kontakta oss via support@intersolia.com för mer information.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.