Exponeringsscenariomodulen

Navigera till:
Verktyg > Exponeringscenario


Notera att detta är en tilläggsfunktion 


Var hittar jag produkter med exponeringsscenarier?


På sidan via Verktyg > Exponeringsscenario ser du produkter under vald avdelning som har exponeringscenario kopplat till sig. Logiken är densamma som för riskbedömningar; alla icke hanterade exponeringsscenarier kommer att ha en flagga under "Ej hanterade exponeringsscenarier", sedan syns resten under antingen "Övergripande beslut om exponeringsscenarier" eller "Avdelningsspecifika beslut om exponeringsscenarier".Längst ut till höger i listan hittar du länkar till SDB och exponeringsscenarier. Om det finns tidigare beslut hittar du det i Arkiv, notera att du behöver stå på avdelningen där besluten fattades för att kunna visa arkivet.


Hantera exponeringsscenarier i iChemistry


Ett exponeringsscenario kan hanteras både avdelningsvis och i riskbedömningen. Dessa samspelar, så att du i kolumnen "Typ av bedömning" i exponeringsscenariomodulen ser om beslutet är fattat för en avdelning (statusen kallas då "Produkt", eftersom du fattar beslutet på produktnivå) eller i en riskbedömning (statusen kallas då "Riskbedömning"). I den här artikeln beskrivs hur man hanterar exponeringsscenarion på avdelningsnivå.


Ett beslut för exponeringsscenario kan tas på övergripande nivå, om produkten hanteras likadant på flera avdelningar. Om istället ett avdelningsspecifikt beslut fattas, gäller det endast den valda avdelningen och dess underavdelningar. I kolumnen "Avdelningar" kan ni se på vilken nivå beslutet är fattats på.Om det istället tas avdelningsspecifika beslut gäller det bara för vald avdelning och dess underavdelningar. 

I kolumnen "Avdelningar" kan ni se på vilken nivå beslutet är fattats på.


Möjliga statusar för påbörjade eller färdiga beslut:


Exponeringsscenario är hanterat och beslutet signerat. 

Förslag till beslut finns. Ej signerad.
Under utredning. Ej signerad.
Beslut är att det inte följer exponeringsscenariot. Beslutet kan tas här i exponeringsscenariomodulen, och i riskbedömningsmodulen som "Ej hanterad".
Denna symbol låter dig veta att det finns ett nytt dokument tillgängligt för exponeringsscenariot, sedan du senast hanterade exponeringsscenariot för denna produkt.

Anledningen till att vissa rader är grå och vissa vita är för att visa om beslutet är taget på aktuell avdelning eller inte. Utgråade exponeringsscenarier är beslut som har fattats på en annan avdelning, men som gäller även för denna avdelning. 

Om du behöver den gör den lokal, för en underavdelning, klicka bara på produkten medan du står på underavdelningen och klicka sedan på Anpassa.


Möjliga statusar för Ej påbörjade beslut:

Ej påbörjat arbete med exponeringsscenario. 

Det finns ett beslut i en riskbedömning för produkten. Klicka på produktnamnet och skrolla längst ner för att se riskbedömningarna.

Beslut


För att påbörja arbetet med ett exponeringsscenario, klickar ni på en produkt i listan. Ni kommer då till beslutssidan, där ni kan komma åt exponeringsscenariot och fatta beslut om ni följer de användningsfall som beskrivs där.


Ni ser var produkten är inventerad, och även om det finns några riskbedömningar kopplade till den. Ni kan också lägga till dokument om det behövs. Rutan för "Mottaget datum" är för det datum då vi fick exponeringsscenariodokumentet från leverantören.


Ta ert beslut i rullgardinsmenyn och skriv sedan en kommentar. Välj att spara eller, om allt är klart, signera beslutet i toppmenyn.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.