Oversikt - Oppdateringstjeneste for eksponeringsscenarioer

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Oversikt

Vær oppmerksom på at dette er en tilleggsfunksjon.


Styrer du eksponeringsscenarioer i iChemistry vil du på en enkel måte kunne se status for disse i oversikt.Velg en avdeling, klikk på Oversikt og bla ned til feltet "Status - Din håndtering av eksponeringsscenarioer".

  • Administrert: Liste over alle produkt med eksponeringsscenarioer som du har håndtert med en beslutning.
  • Ny/Uadministrert: Liste over alle produkt med eksponeringsscenario som ikke har noen beslutning om hvor en ny versjon er mottatt.
  • Handling nødvendig: Liste over alle produkt med eksponeringsscenario som krever din handling.De er startet, men ikke signert i eksponeringsscenariomodulen.
  • Håndteres i risikovurdering: Det er tatt en beslutning for produkt i risikovurdering.

Oppdateringsprosessen


I Oversikt finner du status for opplastingsprosessen av eksponeringsscenarioer.Nedenfor finner du forklaringer på de forskjellige statusene.


Status - Henting av eksponeringsscenarioerVenter på sjekk/henting: Produkt som står i kø for oppdatering.Vi jobber med å be om siste eksponeringsscenario igjen fra leverandør.

Venter på svar fra utgiver : Vi har bedt om siste eksponeringsscenario fra leverandør og venter på svar.

Fullført : Produkt som har en gjennomført oppdateringsprosess, dvsvi har forespurt om det siste eksponeringsscenario og et andre trinn er tatt.Det kan bety at det har det siste eksponeringsscenario, men også at vi fant ut at det ikke er noen tilgjengelig eksponeringsscenario.Det vil stå i kø igjen i henhold til kontrakt, oftest hvert tredje år, eller ett år for gamle dokumenter.

Hentede eksponeringsscenarioer


 


  • Mangler : Liste over produkt som det ikke har vært mulig å hente ut eksponeringsscenario fra leverandør.
  • Ikke nødvendig : Liste over produkt som ikke krever noe eksponeringsscenario i henhold til leverandør.
  • Siste publiserte eksponeringsscenario : Et nyere eksponeringsscenario er etterspurt, og vi har fått svar fra leverandør som sier at det vi allerede har er siste tilgjengelige versjon.
  • Eksponeringsscenario er inkludert i SDB : Liste over produkt hvis eksponeringsscenario er inkludert i sikkerhetsdatabladet (SDB).
  • Eksponeringsscenario som vedlegg : Produkt som har et eget eksponeringsscenario som sendes til oss som vedlegg.
  • Eksponeringsscenario kun på fremmedspråk : Produkt der vi har et eksponeringsscenario fra leverandør, men ikke på språket du bruker for øyeblikket.Be om eksponeringsscenarioer kun for en spesifikk avdeling


Avhengig av dine behov og hvordan vi har blitt enige med deg om å sette opp systemet ditt, kan du velge å ha en spesifikk avdeling for kun de produktene du trenger for at vi skal be om eksponeringsscenariodokumentene (spesifikk mengde produkt).Dette kan være aktuelt hvis du vet at du ikke trenger å ha eksponeringsscenario for alle produkt dine, men kun noen få av dem, hvor du trenger en aktiv sjekk for oppdatering fra oss.Du kan fortsatt håndtere eksponeringsscenario på andre avdelinger og i risikovurdering, men vi vil ikke aktivt se etter oppdateringer.Merk at dette kun kan gjøres av kundeservice, vennligst kontakt oss via support@intersolia.com for mer informasjon.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.