Exponeringsscenario i riskbedömningen

Navigera till:
Verktyg > Riskbedömning > Att göra > ExponeringsscenarioVänligen observera att detta är en tilläggsfunktion.

Tips! Läs den här artikeln om du är osäker på vad ett exponeringsscenario är: Vad är ett exponeringsscenario?


Ett exponeringsscenario hanteras både avdelningsvis och i riskbedömningen. Dessa samverkar, så att man i kolumnen "Typ av bedömning" i exponeringsscenariomodulen ser om beslutet tas för en avdelning (statusen kallas då "Produkt", eftersom man fattar beslutet på produktnivå) eller i en riskbedömning (status kallas då "Riskbedömning").


Den här artikeln beskriver hur man hanterar exponeringsscenarier för riskbedömningar.


Riskbedömning - Att göra

Om en produkt har ett exponeringsscenario kopplat till sig kommer det att utlösa en röd flagga i riskbedömningens sista steg. Här behöver ni avgöra om er användning av produkten omfattas av exponeringsscenariot. Ta ert beslut i rullgardinsmenyn, skriv en kommentar och klicka sedan på Klar.Obs! Om exponeringsscenariot för produkten redan har hanterats och signerats har det en grön bock redan, men du kan alltid klicka på Exponeringsscenario ändå för att fatta ett beslut baserat på riskbedömningen.


Om ett beslut redan är fattat på avdelningsnivå, i exponeringsscenariomodulen, kommer det att visas under "Avdelningsspecifikt beslut" och ett nytt fält kommer upp som heter "Aktivitetsbaserat beslut om laguppfyllnad", där du fattar beslutet för den specifika riskbedömningen .
Om det inte finns något exponeringsscenario kopplat till produkten kommer det att ha status "Eventuellt ej nödvändigt" och markerats med en grön linje i sista steget av riskbedömningen.Lägg till dokument

Om ni har gjort en utredning eller liknande, kanske ni vill bifoga ett dokument till ert beslut. Klicka bara på "Lägg till" och efter att du har sparat kommer det att finnas tillgängligt i exponeringsscenariomodulen.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.