Exponeringsscenario i riskbedömningen

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Riskbedömning > Att göra > Exponeringsscenario

(Tilläggsfunktion)


TABLE OF CONTENTS

Att göra - Riskbedömning

Om en produkt har ett exponeringsscenario har man möjlighet att ta ett beslut baserat på produktens aktivitet.


  • Om ett beslut inte redan fattas eller markeras som "Under utredning" i exponeringsscenariomodulen 
    (3. Exponeringsscenario modulen) kan du göra ett under "Att göra". I "Att göra" i riskbedömningen kommer den att markeras med en "röd flagga".


  • Om ett beslut redan fattats i exponeringsscenariomodulen (3. Exponeringsscenario modulenmarkeras den med en "grön flagga". Du kan fortfarande fatta ett beslut i aktiviteten genom att klicka på "Exponeringsscenariot" i "Att göra" om så önskas.


  • Om det inte finns något exponeringsscenario kopplat till produkten kommer det att ha status "Eventuellt inte nödvändigt" och markerats med en grön linje.
Lägg till dokument

Lägg till ett dokument i avsnittet om exponerings scenario och använd dokumentet när produkten ex. är "Under utredning" i exponeringsscenario modulen. Du kan lägga till ett dokument i riskbedömningen och det kommer att synas i exponeringsscenariomodulen (3. Exponeringsscenario modulen) .
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.