Hva er et eksponeringsscenario?

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Verktøy > Eksponeringsscenario
Eksponeringsscenario er også en del av vurdering
Vær merknad på at dette er en legg til


Om eksponeringsscenarier

Et eksponeringsscenario beskriver hvordan kjemikalier kan brukes og produseres, slik at risikoen kontrolleres gjennom hele livssyklusen. Eksponeringsscenarier er regulert av REACH, akkurat som sikkerhetsdatablader, noe som betyr at denne artikkelen primært er rettet mot kunder som opererer i Europa.


Et eksponeringsscenario lages av produsenten/importøren av et stoff, og kreves når produserte/registrerbare stoffer registreres i volumer over ti tonn per år. Stoffet skal også klassifiseres som farlig eller anses som et PBT- eller vPvB-stoff (persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer eller svært persistente og svært bioakkumulerende stoffer). Derfor har ikke alle produkter som markedsføres et eksponeringsscenario.


Et eksponeringsscenario kan være et eget dokument eller et tillegg til vanlige sikkerhetsdatablad, et såkalt utvidet sikkerhetsdatablad. For blandinger kreves et eksponeringsscenario for de som er klassifisert som farlige og inneholder stoffer registrert i volumer over 10 tonn per år.Hva gjør jeg hvis produktet jeg bruker er dekket av et eksponeringsscenario?

Sjekk først avsnitt 1.2 i SDB for å svare på spørsmålet: Er vår bruk inkludert der?

Hvis ja, sammenlign betingelsene for sikker bruk mellom din bruk og det som er beskrevet i eksponeringsscenarioet. Spør leverandøren om det er usikkert/uklart.


Hvis din bruk av produktet ikke er inkludert i avsnitt 1.2, kan du først kontakte leverandøren og be dem om å inkludere dine vilkår for bruk i SDB. Du kan også tilpasse bruken, se etter en annen leverandør, substitutt stoffet/produktet eller alternativt gjøre en nedstrøms vurdering i henhold til REACH artikkel 37.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.