Mikä on altistumisskenaario?

Tämä artikkeli on käännetty konekäännöksellä.

Navigoida johonkin:
Työkalut > Altistusskenaario
Altistusskenaario on myös osa riskinarviointia
Huomaa, että tämä on lisäominaisuus


Tietoja altistumisskenaarioista

Altistumisskenaariossa kuvataan, kuinka kemikaaleja voidaan käyttää ja valmistaa siten, että riskit ovat hallinnassa koko elinkaaren ajan. Altistumisskenaarioita säätelee REACH, aivan kuten käyttöturvallisuustiedotteita, mikä tarkoittaa, että tämä artikkeli on suunnattu ensisijaisesti Euroopassa toimiville asiakkaille.


Altistumisskenaarion laatii aineen valmistaja/maahantuoja, ja se vaaditaan, kun valmistettuja/rekisteröitäviä aineita rekisteröidään yli kymmenen tonnin määrinä vuodessa. Aine on myös luokiteltava vaaralliseksi tai katsottava PBT- tai vPvB-aineeksi (pysyvät, biokertyvät ja myrkylliset aineet tai erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin biokertyvät aineet). Siksi kaikilla markkinoille saatetuilla tuotteilla ei ole altistumisskenaariota.


Altistumisskenaario voi olla erillinen asiakirja tai lisäys tavallisiin käyttöturvallisuustiedotteisiin, ns. laajennettu käyttöturvallisuustiedote. Seoksille vaaditaan altistumisskenaario niille, jotka on luokiteltu vaarallisiksi ja sisältävät aineita, joiden määrä on rekisteröity yli 10 tonnia vuodessa.Mitä teen, jos käyttämäni tuote kuuluu altistumisskenaarion piiriin?

Tarkista ensin tuotteen KTT(käyttöturvallisuustiedotteen) kohta 1.2 vastataksesi kysymykseen: sisältyykö siihen käyttömme?

Jos kyllä, vertaa turvallisen käytön ehtoja käyttösi ja altistumisskenaariossa kuvattujen olosuhteiden välillä. Kysy toimittajalta, jos se on epäselvä/epäselvä.


Jos tuotteen käyttösi ei sisälly kohtaan 1.2, voit ensin ottaa yhteyttä toimittajaan ja pyytää häntä sisällyttämään käyttöehtosi KTT:ään.Voit myös mukauttaa käyttöäsi, etsiä toista toimittajaa, korvata aineen/tuotteen tai vaihtoehtoisesti tehdä loppuvaiheen kemikaaliturvallisuusarvioinnin REACH-asetuksen 37 artiklan mukaisesti.


Vaikka tarkkuus on pyritty varmistamaan, tämä käännös ei välttämättä ole täysin virheetön. Ota tämä huomioon tulkitessasi tietoja.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.