Hvad er et eksponeringsscenarie?

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.

Naviger til:
Værktøjer > Eksponeringsscenarie
Eksponeringsscenarie er også en del af vurdering
bemærkning venligst, at dette er en tilføj


Om eksponeringsscenarier

Et eksponeringsscenarie beskriver, hvordan kemikalier kan anvendes og fremstilles, så risiciene er kontrolleret gennem hele livscyklussen. Eksponeringsscenarier er reguleret af REACH, ligesom sikkerhedsdatablade, hvilket betyder, at denne artikel primært henvender sig til kunder, der opererer inden for Europa.


Et eksponeringsscenarie oprettes af producenten/importøren af ​​et stof og er påkrævet, når fremstillede/registrerbare stoffer registreres i mængder over ti tons om året. Stoffet skal også klassificeres som farligt eller betragtes som et PBT- eller vPvB-stof (persistente, bioakkumulerende og giftige stoffer eller meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer). Det er derfor ikke alle produkter, der markedsføres, som har et eksponeringsscenarie.


Et eksponeringsscenarie kan være et separat dokument eller et tillæg til almindelige sikkerhedsdatablade, et såkaldt udvidet sikkerhedsdatablad. For blandinger kræves et eksponeringsscenarie for dem, der er klassificeret som farlige og indeholder stoffer, der er registreret i mængder over 10 tons om året.Hvad gør jeg, hvis det produkt, jeg bruger, er omfattet af et eksponeringsscenarie?

Tjek først afsnit 1.2 i produktets SDB for at besvare spørgsmålet: Er vores brug inkluderet der?

Hvis ja, så sammenlign betingelserne for sikker brug mellem din brug og det, der er beskrevet i eksponeringsscenariet. Spørg leverandøren, hvis det er usikkert/uklart.


Hvis din brug af produktet ikke er inkluderet i afsnit 1.2, kan du først kontakte leverandøren og bede dem om at inkludere dine brugsbetingelser i SDB. Du kan også tilpasse din brug, søge efter en anden leverandør, substitut stoffet/produktet eller alternativt lave en nedstrøms vurdering i henhold til REACH artikel 37.


Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.