Administrere avdelinger i organisasjonstreet

Via Innstillinger > Generelt > Organisasjon kan du opprette og redigere organisasjonstreet. 

 

Legge til en avdeling

Avdelingen som opprettes, plasseres under avdelingen som vises med fet skrift. Klikk på Legg til og angi avdelingsnavnet. Klikk på OK for å legge til avdelingen. 

 

Redigere en avdeling

Velg en avdeling du vil endre, kontroller at den vises med fet skrift, og klikk på Rediger. Endre til et nytt navn, og klikk på OK.

 

Flytte en avdeling

Velg avdelingen du vil flytte, og kontroller at den vises med fet skrift. Klikk på Flytt og velg en avdeling. Avdelingen du velger vil være den overordnede avdelingen til avdelingen du flytter. Klikk på OK

 

Fjerne en avdeling

Velg avdelingen du vil fjerne. Kontroller at den vises med fet skrift, og klikk på Fjern. Et spørsmål vises: Er du sikker på at du vil fjerne den valgte avdelingen? Velg Ja for å fullføre fjerningen. Vær oppmerksom på at du ikke kan hente arkiverte risikovurderinger osv. hvis avdelingen er helt fjernet. Husk å flytte innholdet før du fjerner den, hvis du trenger å ha avdelingens historikk i systemet ditt.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.