Hva er forskjellen mellom egne (lokale) produkt og Intersolia-produkt?

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Verktøy > Egne produkter
Verktøy > Inventar > Legg til > Opprett

Spørsmål: Hvordan kan du skille mellom egne (lokale) produkt og Intersolia-produkt?

A: Nedenfor er en beskrivelse av de to variantene hver for seg.


Vær oppmerksom på at dette er en tilleggsfunksjon.


Intersolia produkt

Intersolia-produkt er produkt som er tilgjengelige i vår globale produktdatabase.Alle Intersolia-produkt har et unikt i-nummer, så den enkle måten å finne ut om det er et Intersolia-produkt på er å se om det har et i-nummer.SDB-ene til Intersolia-produkt vil holdes oppdatert av Intersolia (kalt oppdateringstjeneste).Selv om du ville ha redigert produktnavn manuelt, kan du se i-nummeret i iSafe under Original prod.Nei:
Eget (lokalt) produkt

Egne (lokale) produkt opprettet av deg og informasjon du legger til for det, i stedet for informasjon fra et SDB slik det er for Intersolia-produkt.Egne produkter holdes ikke oppdatert av Intersolia.Produkt er lokalt og er kun synlig i din bedrifts system.


Å lage eget produkt har flere bruksområder, for eksempel hvis du skal gjøre en risikovurdering for en risikokilde som ikke per definisjon er et kjemisk produkt, f.eks.støv eller røyk. Den kan også brukes til produkt som ikke er klassifisert som farlige og derfor ikke krever et SDB ved lov, eller hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å ha vår SDB-oppdateringstjeneste for enkelte produkter.
I produktene iSafe under "Navn og betegnelse" er eget (lokalt) produkt merket med "Lokalt produkt".I inventering vil det eget (lokale) produkt ha det Grønn ikonet med en blå linje:


Du finner mer informasjon om å lage egne produkter her: Egne produkter


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.