Substitution i iChemistry

Navigera till:
Verktyg > Substitution

TABLE OF CONTENTS


Substitution

Substitutionens syfte är att se över möjligheten att ersätta produkter genom att använda andra kemiska produkter som utgör en mindre risk för ohälsa och olycksfall.

Produkterna får olika prioritet (1-5) där prioritet 1 innebär att den bör prioriteras framför de andra. Prioriteringen beräknas:

 • Efter produktens riskfraser/faroangivelser (ex. H360 kommer ge produkten hög prio)
 • Angivna inventeringsmängder
 • Om tidigare olyckor finns angivna i riskbedömning för produkten. SymbolStatusFörklaring
Substitut

Produkt med denna status är en ersättningsprodukt, en annan produkt har ersatts till denna.
 UtfasningProdukten fasas ut mot en annan produkt, för att den ska tas bort helt måste den tas bort från inventeringen, och detta kan göras i takt med att produktens livslängd är slut.
BehållBehåller produkten
PågårDet finns en pågående granskning om eventuellt utbyte.
Inte startatIngen substitutionsgranskning har gjorts på produkten
Behåll [Gammal][Gammal] Revisionsdatumet har överskridit (3 år) och det är dags att granska ifall ett utbyte är nödvändigt. Förra gången blev restultatet av granskningen att behålla den aktuella produkten.
Påbörja en ny substitution


Markera en produkt i listan för att starta substitutionsarbetet. Om du vill jämföra med en produkt som inte visas i listan, använd knappen Lägg till under avsnittet "Egna kandidater".


 • Om produkten har ersatts av andra med iChemistry får du förslag "Produkt som andra har valt".

  Finns inga tidigare substitutioner för produkten kommer listan att vara tom.


 • Om produkten har jämförts med andra produkter också från iChemistry-databasen får du förslag här och "Produkter som andra har jämfört".

  Om listan är tom finns det inga jämförda produkten • Ni kan lägga till egna kandidater som kan jämföras med aktuell produkt genom att klicka på Lägg till under "Egna kandidater".


 • Om du vill förhandsgranska någon av produkterna i listorna kan du hålla muspekaren över den och två ikoner visas. Här kan du förhandsgranska SDB eller få grundläggande information.


 • Välj den produkt du vill jämföra din nuvarande produkt med genom att markera rutan till vänster om produkt numret. Om du vet att du vet att du vill behålla den aktuella produkten behöver du inte markera några rutor.

 • Klicka på Nästa för att fortsätta med subsitutions arbetet.
Jämför produkter

 • Om du har valt en produkt som du (kanske) vill ersätta nuvarande produkt med, kan du jämföra produkterna på nästa sida.
 • Har man valt att jämföra fler än en produkt visas den också bredvid den aktuella produkten.
  Knappen Nästa kommer att vara inaktiverad tills dess att du avvisat produkter så att du bara har en produkt att jämföra med.Verkställ substitution

 • Sista steget i substitutionsprocessen är att byta ut produkten direkt eller fasa ut den. För att ta bort en utfasad produkt måste detta göras manuellt i inventeringen. I detta steg kan du också välja att kopiera lager, förbrukning och riskbedömning.
 • Klicka på knappen Verkställ för att slutföra ersättningsarbetet.


Byt ut direkt > Ersätt den aktuella produkten "Gasol" direkt med den med den nya "Gasol 2000". I inventeringen kommer den nuvarande produktens slutdatum att ställas in till dagens datum och den nya produkten kommer att få dagens datum som startdatum.


Fasa ut > Den nuvarande produkten "Gasol" kommer fortfarande att finnas i inventeringen och den nya "Gasol 2000" kommer att läggas till med ett nytt startdatum. Du bör klicka igen på den utfasade produkten och klicka på Verkställ när den inte längre används.


Från och med följande avdelning> Om du bara ska ersätta produkten i vissa delar av din organisation kan du välja att göra det. Men du kan också välja att ersätta produkten från hela organisationen så här kan du välja din toppavdelning i så fall.


 

OBS! Om du väljer att kopiera riskbedömningen kommer den inte att vara signerad. Riskbedömningen måste granskas om och signeras på nytt.ALERT! Om någon annan avdelning har en pågående eller har redan substituerat produkten kommer man bli meddelad om att det finns pågående sunbstitutioner på vissa avdelningar och därav kommer inte ditt byte att genomföras där

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.