Substitusjon i iChemistry

Gjelder: iChemistry

Finnes hvor: Verktøy > Substitusjon

INNHOLD

 • Substitusjon
 • Starte en ny substitusjon
 • Sammenligne produkter
 • Utføre substitusjon

Substitusjon

Formålet med substitusjon i iChemistry er å vurdere muligheten for å erstatte produkter ved å bruke andre kjemiske produkter som utgjør mindre risiko eller er mindre farlige. 

 

Produktene prioriteres (1-5) hvor prioritet 1 innebærer at det skal prioriteres fremfor de andre. Prioriteten beregnes av:

 • Produktets risikosetninger/faresetninger (f.eks. vil H360 gi høy prioritet)
 • Tillagte inventeringsmengder,
 • Hvis tidligere ulykker er spesifisert i risikovurderingen for produktet. 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Symbol

Status

Forklaring

Substitutt
 

Et produkt med denne statusen er et substituttprodukt, og et annet produkt er endret til dette.

 

Utfasing

Produktet fases ut til fordel for et annet produkt. For at det skal kunne fjernes helt, må det fjernes fra inventeringen. Dette kan gjøres når produktets levetid er utløpt.

Gransket/ ikke erstattet

Beholde gjeldende produkt

Pågående

Det er en pågående vurdering av erstatningen,

Ikke påbegynt

Det er ikke foretatt noen substitusjonsvurdering av produktet

Gransket/ ikke erstattet [Gammel]

[Gammel] Revisjonsdato er overskredet (3 år), det er på tide å vurdere erstatningen igjen. Sist gang var vurderingen å beholde det gjeldende produktet.

 

Starte en ny substitusjon

 

Velg et produkt fra listen for å starte substitusjonsarbeidet. 

Hvis du vil sammenligne med et produkt som ikke vises i listen, bruker du knappen Legg til under delen Egne kandidater. 

 

 • Hvis produktet er erstattet av andre hos iChemistry, vil du få forslag om "Produkt som andre har valgt".

   Hvis ikke, er denne listen tom.

 

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

 • Hvis produktet er sammenlignet med andre produkter som også ligger i iChemistry-databasen, vil du også få forslag om "Produkter som andre har sammenlignet".

   Hvis listen er tom, har ingen sammenlignet det i substitusjonen.

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

 • Du kan legge til dine egne kandidater hvis du vil sammenligne gjeldende produkt, ved å klikke på Legg til under "Egne kandidater".

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

 • Hvis du vil forhåndsvise noen av produktene i listene, kan du holde musepekeren over dem, slik at to ikoner vises. Her kan du forhåndsvise sikkerhetsdatabladet eller se grunnleggende informasjon.

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

 

 • Velg produktet du vil sammenligne gjeldende produkt med, ved å merke av i boksen (1). Hvis du vet at du ønsker å beholde det nåværende produktet, trenger du ikke å krysse av i noen bokser.
   
 • Klikk på Neste (2) for å fortsette med substitusjonsarbeidet.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Sammenligne produkter

 • Hvis du har valgt et produkt du (kanskje) ønsker å erstatte det gjeldende produktet med, kan du på neste side foreta en sammenligning av produktene.
 • Hvis du har valgt å sammenligne mer enn ett produkt, vises det ved siden av det gjeldende produktet. "Neste" er deaktivert til du har avvist produkter, slik at du bare har ett produkt å sammenligne med.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Utføre substitusjon

 • Det siste trinnet i substitusjonsprosessen er å erstatte produktet umiddelbart eller fase det ut. For å fjerne det utfasede produktet må dette gjøres manuelt i inventeringen. I dette trinnet kan du også velge å kopiere årlig forbruk, lagringsnummer og risikovurdering. 
 • Klikk på knappen Bruk for å fullføre substitusjonsarbeidet.

 

Erstatt umiddelbart > Dette fjerner det nåværende produktet "Loctite 248" og erstatter det med det nye "Loctite 243". I varebeholdningen vil gjeldende sluttdato for produkter bli satt til dagens dato og erstatningsproduktet vil få en startdato fra dagens dato (dvs. da det begynte å erstatte det nåværende).

 

Utfasing > Det nåværende produktet "Loctite 248" vil fortsatt være inventert og det nye "Loctite 243" vil bli lagt til med en ny startdato. Du har nå muligheten til å fjerne gjeldende "Loctite 248" fra inventarlisten når du kan fra inventeringen.

 

Fra følgende avdeling > Hvis du bare vil utføre substitusjonen i noen deler av organisasjonen, kan du velge å gjøre det. Du kan imidlertid også velge å erstatte produktet i hele organisasjonen, og her kan du velge din toppavdeling.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

MERKNAD! Hvis du velger å kopiere risikovurderingen. Risikovurderingen vil ikke være signert. Den må vurderes på nytt før signering!

 

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

 

ADVARSEL! Hvis noen andre avdelinger har et pågående eller allerede erstattet nåværende produkt, vil du få en varselmelding om at substitusjonen ikke er fullført på disse avdelingene:

"Årsak: Erstatning pågår allerede, eller er fullført AVDELING"

 

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.