Substitution - hur ska jag tänka?

Navigera till:
Verktyg > SubstitutionVad ska jag tänka på och hur ska jag prioritera?


Produkterna får olika prioritet (1-5) där prioritet 1 innebär att den bör prioriteras framför de andra. Prioriteringen beräknas utifrån:

 • Produktens riskfraser/faroangivelser (ex. H360 kommer ge produkten hög prio)
 • Angivna inventeringsmängder
 • Om tidigare olyckor finns angivna i riskbedömning för produkten. 

Byt produkt A mot produkt B

Vad ska du titta på när du ska jämföra produkt A med produkt B?


Ett förslag är att du använder information från produkternas säkerhetsdatablad för att jämföra mellan faroangivelser, klassificeringar eller annan information som du lätt kan hitta i säkerhetsdatabladet. I iChemistry finns en substitutionsmodul som hjälper dig att jämföra produkter.


Minska mängden

Begränsa användningen av produkten till det minimala som krävs för att utföra arbetet. Om det finns ett ingående ämne på produkten som är klassificerat som farligt; fundera på om just det ämnet är kritiskt i sammansättningen för att fylla ert syfte med produkten. Annars kan den antagligen substitueras till en produkt utan det ingående klassade ämnet.


Ta bort onödiga produkter

Se över inventeringen för att identifiera om ni kan minska det totala antalet kemikalier i er verksamhet. Om ni har flera produkter inom samma produkttyp, t.ex. 10 olika smörjmedel finns det antagligen möjlighet att fasa ut något av dem.


Byta metod

Kan vi ändra på arbetssättet? Minska exponeringen på något vis?Varför är detta viktigt?

Det kan finnas många aspekter på varför substitution av produkter är viktigt, men några av dem är:

 • För de anställdas arbetsmiljö och det yttre miljön
 • Positivt för varumärket
 • Ekonomiska aspekter
 • Uppfyll rättsliga krav


Titta på hela perspektivet för en produkt, t.ex. dosering, återvinningsbar förpackning, arbetsmiljö / yttre miljö.


Börja med att kontrollera de produkter som är: farligast, har den största mängden, ofta använt, används under lång tid, störst exponering, svårast att skydda, störst risk att göra misstag etc.


Ta hjälp av iChemistry för att hitta farliga produkter, vi rekommenderar att ni kikar lite extra på dessa restriktionslistor:


 • CMR-produkter
 • REACH Kandidatlistan över SVHC
 • PRIO Riskminskning
 • Allergener t.ex. H317 & H334
 • Reach Bilaga XIV
 • SIN-listHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.