Förteckning "Med ämnen" (Tidigare kallad Lagstadgad)

Navigera till:

Förteckningar > Produkter > Med ämnen


Med ämnen-förteckning visar samtliga produkter som är klassificerade enligt avsnitt två i säkerhetsdatabladet. Det är möjligt att det finns färre produkter på denna lista än de produkter som finns inventerade, då de produkter som inte är märkningspliktiga inte visas. För att ta med ej märkningspliktiga produkter klicka i rutan för ”Visa även ej klassificerade produkter”.I förteckningen Med ämnen visas information gällande klassificering och märkning, faro- och skyddsangivelser, samt produktens ingående ämnen med EG- och CAS-nummer. Finns det några ämnen på PRIO-utfasningslista, PRIO-riskminskningslista, REACH kandidatlista, REACH Bilaga XIV samt REACH Bilaga XVII kommer dessa att märkas ut i listan. Du kan specificera din sökning genom att exempelvis söka på kriterier för faro- eller skyddsangivelser/risk- och skyddsfraser. Det övre rubrikfältet hör till produkten, rubrikfältet nedanför hör till de ingående ämnena. För att särskilja produkter och ämnen i listan visas produkten i det grå fältet, produktens ingående ämnen visas nedanför i vita fält.

Välj hur förteckningen ska visas;

Vald avdel. visar den avdelning som är markerad i organisationsträdet. 

Underavdel. visar produkter på vald avdelning och dess underavdelningar. 

Summera visar en summerad produktlista från vald avdelning och nedåt i organisationsträdet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.