modul

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Verktøy > EksponeringsscenarioVær merknad på at dette er en legg til .


Tips! Les denne artikkelen hvis du er usikker på hva et eksponeringsscenario er: Hva er et eksponeringsscenario?

Denne artikkelen inkluderer:

Hvor kan jeg finne produkter med eksponeringsscenarier?


Når du navigerer til Verktøy > Eksponeringsscenario, ser du produktene til den valgte avdeling som har et eksponeringsscenario knyttet til seg. Logikken er den samme som for risikovurderinger; alle ustyrte eksponeringsscenarier vil ha et flagg under "Uadministrerte eksponeringsscenarier", og resten vil vises under enten "Generelt beslutninger om eksponeringsscenarier" eller "Avdeling beslutninger om eksponeringsscenarier".Helt til høyre på listen finner du lenker til SDB og eksponeringsscenarier. Hvis det er tidligere vedtak, finner du dem i Arkiv (bare merknad at du må være i avdeling der beslutningene ble tatt for å kunne se arkiv.)


Håndter eksponeringsscenarier i iChemistry


Et eksponeringsscenario håndteres både avdeling og i vurdering. Disse samhandler, slik at du i kolonnen "Type vurdering" i modul ser om avgjørelsen er tatt for en avdeling (statusen kalles da "Produkt", fordi du tar avgjørelsen på produktnivå) eller i en vurdering (status kalles da " vurdering").

Denne artikkelen beskriver hvordan du håndter eksponeringsscenarier på avdeling .Beslutning for eksponeringsscenario kan tas på et overordnet nivå, dersom produktet håndteres på samme måte i flere underavdelinger. Dersom det i stedet fattes et avdelingsspesifikk vedtak, gjelder det kun den valgte avdeling og dens underavdelinger. I kolonnen "Underavdelinger" kan du se på hvilken avdeling vedtaket ble tatt.Mulige statuser for påbegynte eller fullførte vedtak

Eksponeringsscenario håndteres og signert.
Forslag til vedtak foreligger. Ikke signert.
Under etterforskning. Ikke signert.
Beslutningen er at den ikke følger eksponeringsscenarioet. Det kan tas her i modul, og i vurdering som "Ikke modul ".
Dette symbolet forteller deg at det er et nytt dokument tilgjengelig for eksponeringsscenarioet, siden du sist håndterte eksponeringsscenarioet for dette produktet.årsak til at noen rader er grå og noen hvite, er for å vise deg om avgjørelsen er tatt på gjeldende avdeling eller ikke. Nedtonede eksponeringsscenarier er beslutninger som er tatt i en annen avdeling, men som er gyldige for denne avdeling også. Hvis du trenger å gjøre det lokalt for en underavdeling, klikker du bare på produktet mens du står på underavdelingen, og klikker deretter på Gjør lokalt.


Mulige statuser for uadministrerte eksponeringsscenarier:

Arbeid med eksponeringsscenario ikke startet.
Det er en avgjørelse i en vurdering for produktet. Klikk på produktnavnet og bla til bunnen for å se risikovurderingene.
Beslutninger

For å starte arbeidet med eksponeringsscenarioet, klikk på et produkt i listen. Du kommer da til beslutningssiden, hvor du kan få tilgang til eksponeringsscenarioet og ta en avgjørelse dersom du følger brukstilfellene beskrevet der.


Du ser hvor produktet er lagret, og også om det er noen risikovurderinger knyttet til det. Du kan også legg til dokumenter om nødvendig. Ruten for "Mottatt infodato" er for datoen da vi mottatt eksponeringsscenariodokumentet fra leverandøren.


Ta avgjørelser i rullegardinmenyen, og skriv deretter en kommentar. Velg å lagre eller Signer beslutningen i toppmenyen.
Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.