Utelukk produkter fra restriksjonslister

Restriksjonslistene i iChemistry er veiledende (statiske og basert hovedsakelig på faste kriterier som CAS-/EC-numre eller faresetninger), og tar ikke hensyn til faktorer som vektprosent.

 

Noen produkter vil derfor noen ganger matche mot restriksjonslister der du kan vurdere at de ikke skal omfattes av de spesielle kravene som er knyttet til restriksjonslisten. Du kan deretter velge å ekskludere dette produktet fra restriksjonslisten.

 

Du kan utelukk produktet enten ved å gå gjennom produktets iSafe, eller ved å klikke på restriksjonslisten i Oversikt.

 

1. Utelukk et produkt fra restriksjonslisten via iSafe

 

Klikk på Rediger. Gå til "Restriksjons- og forbudslister" og klikk på Utelukk.

 

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Velg hvilken liste produktet skal ekskluderes fra (1), skriv en kommentar (2) og klikk deretter på Lagre.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Når du har lagret, kan du se at produktet er utelukk i iSafe, og produktet trekkes fra det totale antallet produkter i listen i Oversikt.

 

Hvis det ekskluderte produktet mottar et nytt, oppdatert sikkerhetsdatablad (SDB), vil du bli varslet om dette i Oversikt > Tiltaksliste, se "Produkter med nytt sikkerhetsdatablad som er ekskludert fra en restriksjons- og forbudsliste".

Produktet forblir ekskludert, men hvis du vil inkludere det igjen, kan du gå samme vei via iSafe > Rediger > Utelukk) og deretter fjerne merkingen i restriksjonslisten igjen.

 

 

 

2. Ekskludere produkter fra restriksjonslister via Oversikt

 

Oversikt > Restriksjons- og forbudslister > Velg en liste

 

Ved å klikke på ikonet i kolonnen for "Utelukk" kan du velge å utelukk et produkt direkte i listen.

 

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.