KEMI PRIO:n rajoituslistat x3 (Ruotsi)

Tämä artikkeli on käännetty konekäännöksellä.


Nämä luettelot ovat Ruotsi asiakasen saatavilla, koska ne perustuvat Ruotsi kemikaaliviraston työkaluun.


PRIO on Ruotsi kemikaaliviraston työkalu vaarallisten aineet löytämiseen ja mahdollisesti korvaamiseen tavaroista tai kemiallisista tuotteista.Jos aine on tiettyjä ympäristölle ja terveyselle haitallisia ominaisuuksia vahvistettujen kriteerit mukaan, se on prioriteettiriski vähentävä aine tai Phase-out-aine (vakavimmat ominaisuudet).


iChemistryssä meillä on kolme luetteloa, joiden avulla voit tunnistaa tuotteet, jotka sisältävät riski vähentäviä ja käytöstä poistettavia aineet:


1. KEMIN PRIO Riskien vähentäminen

2. KEMIN PRIO asteittaiset lopettaminen

3. KEMIN PRIO asteittaiset poisto ilman monimutkaisia ​​hiilivetyjä, butaania ja isobutaania1. KEMIN PRIO Riskien vähentäminen

Prioriteetti riski vähentävät aineet ovat aineet, joilla on seuraavat ominaisuudet: Allergeeniset (ihoa herkistävä kategoria 1 tai 1B), Syöpää aiheuttavat (kategoria 2), Ympäristölle vaaralliset pitkäaikaisvaikutukset (kategoria krooninen 1 tai 4), Mutagentti (luokka 2), Erittäin korkea akuutti myrkyllisyys, Mahdollinen PBT/vPvB, Haitallinen lisääntymiselle (kategoria 2), Haitallinen lisääntymiselle (vaikutukset imetykseen tai imetyksen kautta), Erityinen elinvaurio toistuvan altistuminen jälkeen (kategoria 1)


Rajoitettu luettelo vastaa kemiallisten tuotteiden aineet, jotka on tunnistettu CAS- ja EC-numeroilla, jos nämä aineet ovat mukana KEMI PRIO:n riski vähentävien aineet tietokannassa.Kaikki iChemistry rajoitus listat ovat suuntaa-antavia, esimhe eivät ota tili on esimottelun aiheuttavan aine pitoisuustasot.2. KEMIN PRIO asteittaiset lopettaminen

Phase out -aineet ovat aineita, joilla on seuraavat ominaisuudet: CMR (karsinogeeninen, mutageeninen tai lisääntymishäiriö, luokka 1A tai 1B), fluoratut kasvihuonekaasut, hormonitoimintaa häiritsevä aine, voimakas allergeeni (hengitysteitä herkistävä aine kategoriassa 1 tai ihoa herkistävä aine kategoriassa 1A), Otsonikerrosta heikentävä, PBT/vPvB, Erityisen vaaralliset metallit (Cd, Hg, Pb), PFAS (erityisesti pysyvät aineet).


Rajoitus Luettelo vastaa kemiallisten tuotteiden aineet, jotka on tunnistettu CAS- ja EC-numeroilla, jos nämä aineet sisältyvät KEMI PRIO:n asteittain poistettavien aineettietokantaan.Kaikki iChemistry rajoitus listat ovat suuntaa-antavia, esimhe eivät ota tili on esimottelun aiheuttavan aine pitoisuustasot.3. KEMIN PRIO asteittaiset poisto ilman monimutkaisia ​​hiilivetyjä, butaania ja isobutaania

Yksinkertaistaaksemme työskentelyä asteittain poistettavien aineet kanssa olemme luotu luettelon (3), josta jätetään pois monimutkaiset hiilivedyt, butaani ja isobutaani.


Monimutkaiset hiilivedyt voidaan luokitella syöpää aiheuttaviksi ja mutageeniseksi, jos ne sisältävät aineet, kuten bentseeniä ja polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH).Kun näiden aineet pitoisuudet putoavat tiettyjen raja- arvojen alapuolelle, monimutkaista hiilivetyä ei saa enää luokitella syöpää aiheuttavaksi.Suurin osa markkinoilla olevista monimutkaisista hiilivedyistä käsitellään, joten niitä ei pitäisi pitää asteittain poistettavissa olevina aineet.Tästä syystä PRIO:ssa monimutkaisten hiilivetyjen ryhmään kuuluvien aineet perässä on teksti "Huomaa!Ei aina voimassa".


Butaania ja isobutaania ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttaviksi tai mutageenisuus, jos voidaan osoittaa, että ne sisältää alle 0,1 painoprosenttia 1,3-butadieeniä (Einecs-nro.203-450-8). Markkinoilla oleva butaani ja isobutaani eivät yleensä sisällä > 0,1 % butadieenia, joten niitä ei pitäisi pitää asteittain poistettavina aineet.


Rajoituslista KEMI:n PRIO Phase-out (2) voi siksi joissain tapauksissa tuottaa "vääriä osumia" tuotteillesi, joita haluamme välttää tällä kolmannella PRIO-listalla.


Rajoitus Luettelo vastaa kemiallisten tuotteiden aineet, jotka on tunnistettu CAS- ja EC-numeroilla, jos nämä aineet sisältyvät KEMI PRIO:n asteittain poistettavien aineettietokantaan.Kaikki iChemistry rajoitus listat ovat suuntaa-antavia, esimhe eivät ota tili on esimottelun aiheuttavan aine pitoisuustasot.


Vaikka tarkkuus on pyritty varmistamaan, tämä käännös ei välttämättä ole täysin virheetön. Ota tämä huomioon tulkitessasi tietoja.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.