Nyligen uppdaterade produkter

Gäller: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Överblick > Nyligen uppdaterade produkter


Här listas alla produkter med ett nytt säkerhetsdatablad eller har uppdaterad information. Listan är uppdelad i olika kolumner och varje kolumn sorterar produkterna.


Intervall

Under Intervall kan du välja vilken kolumn du vill se under en tidsintervall.

Senast uppdaterad av Intersolia

Senast ändrad

SDB mottaget av Intersolia

SDB utfärdat


ex.

Om man vill se "senast ändrad" 2017-11-12 till 2018-11-13 kan du välja det under Intervall och sedan klicka OK.
Resultat

Här listas produkter som på ett eller annat sätt har fått en uppdatering. Sortera kolumnen genom att klicka på kolumnrubriken, du kan välja att sortera en kolumn i alfabetisk ordning eller på datum.

Det är möjligt att exportera listan till Excel genom att klicka på Excel-ikonen i det högra hörnet.Prod.nr.

Här kan du se Intersolias i-nummer eller produktnummer från ert företag.


Produktnamn

Nedan är alla produkter listade med produktnamn. Bredvid produktnamnet kan du se den blå "i" symbolen. Klicka på symbolen för att få information gällande vilka sektioner som har blivit uppdaterade eller om andra ändringar har gjorts.

Om produktnamnet inte har en blå symbol, innebär det att det inte finns någon ny information om produkten. Denna information är tagen från sektion 16 i säkerhetsdatabladet.Senast uppdaterad av Intersolia

Nedan listas datum från när vi har lagt till information från säkerhetsdatabladet till iChemistry. Säkerhetsdatabladet har fått status KLAR i uppdateringsprocessen hos oss.


Senast ändrad

Datum visar när produkten senast har blivit ändrad. Vi kan ha gått in för att ändra en felstavning eller om er iChemistry-administratör har ändrat produktnummer. Här visas också om produkten fått ett uppdaterat säkerhetsdatablad.

Om säkerhetsdatabladet är uppdaterat och leverantören har skrivit vilka ändringar som gjorts i sektion 14, kommer den blå "i" symbolen att vara synlig.SDB mottaget av Intersolia

Här visas vilket datum vi fått in ett säkerhetsdatablad.


SDB utfärdat

Datum när SDB var utfärdat (publiceringsdatum, datum för utfärdande, revisionsdatum etc).


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.