Senast uppdaterade produkter

Navigera till:
Överblick > Senast uppdaterade produkter (> Visa alla)


Här listas alla produkter som har ett nytt säkerhetsdatablad eller ny/uppdaterad information.

 

Intervall

Under Intervall kan du välja vilken kolumn du vill se för en visst tidsintervall.

 

Kolumner:

  • Senast uppdaterad av Intersolia: Nedan listas datum från när vi har lagt till information från säkerhetsdatabladet till iChemistry. Säkerhetsdatabladet har fått status KLAR i uppdateringsprocessen hos oss.

  • Senast ändrad: Datum visar när produkten senast har blivit ändrad. Vi kan ha gått in för att ändra en felstavning eller om er iChemistry-administratör har ändrat produktnummer.

  • SDB mottaget av Intersolia: Här visas vilket datum vi fått in ett säkerhetsdatablad.

  • SDB utfärdat: Datum när SDB var utfärdat (publiceringsdatum, datum för utfärdande, revisionsdatum etc).

 

Resultat

Här listas produkter som på ett eller annat sätt har fått en uppdatering. Sortera kolumnen genom att klicka på kolumnrubriken. Det är möjligt att exportera listan till Excel genom att klicka på Excel-ikonen i det högra hörnet.

Bredvid produktnamnet kan du se den blå "i" symbolen på vissa produkter. Om säkerhetsdatabladet är uppdaterat och leverantören har skrivit vilka ändringar som gjorts i sektion 16, kommer den blå "i" symbolen att vara synlig. Hovra över symbolen för att få information gällande vilka sektioner som har blivit uppdaterade eller om andra ändringar har gjorts.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.