Dubletter (oversikt)

Gjelder: iChemistry

Finnes hvor: meny > Oversikt > Merknader til Intersolias oppdatering av sikkerhetsdatabladet > Dublett

Definisjon

Hvis det finnes to identiske sikkerhetsdatablad (SDB) med ulike produktnumre i databasen vår, blir ett av dem merket som en dublett av vår SDB-avdeling.

 

Unngå dubletter:

For å unngå dubletter i systemet er det viktig at brukeren fra begynnelsen oppgir nøyaktige produktnavn, artikkelnumre og leverandør (helst informasjonen som var på det forrige sikkerhetsdatabladet) når man ber om et nytt produkt.

Dubletter oppstår når vi mottar utilstrekkelige produktnavn, numre eller leverandører. Hvis informasjonen ikke er fullstendig, er det svært vanskelig for oss å vite hvilket produkt kunden bruker.

Hvis det ikke er noen tidligere sikkerhetsdatablad å gå etter, skriv ned så mye som mulig fra emballasjen eller ta et bilde og send det til oss.

 

Scenario

Et dublett kan oppstå gjennom ulike scenarioer:

 

Dubletter kan forekomme når en leverandør endrer navn på produktene

1. Vår SDB-avdeling mottar en forespørsel om et produkt: Castrol Hyspin 32 (også skrevet som produktnavn i sikkerhetsdatabladet)

2. Det gjøres et søk i databasen vår og i verktøyene våre, og det blir ikke funnet noe matchende produkt.

3. Produktet blir registrert under følgende produktnavn: Castrol Hyspin 32

4. SDB-avdelingen vår mottar en ny forespørsel, og denne gangen er produktnavnet: Castrol Hyspin AWH-M 32

5. Det gjøres et søk i databasen vår og i verktøyene våre, og det blir ikke funnet noe matchende produkt.

6. Produktet blir registrert under følgende produktnavn: Castrol Hyspin AWH-M 32.

7. Produktet med produktnavnet "Castrol Hyspin 32" skal kontrolleres, og vi ber leverandøren om et oppdatert sikkerhetsdatablad, og vi mottar et sikkerhetsdatablad for produktet "Castrol Hyspin AWH-M 32".

 

Samme sikkerhetsdatablad med ulike produktnavn

1. Kunde A har sendt en forespørsel med eller uten sikkerhetsdatablad for kjemisk "Håndrens – Sitrus" (SDB A)

Kunde B har sendt en forespørsel med eller uten sikkerhetsdatablad for lignende kjemisk "Håndrens – Aloe" (SDB B)

 

2. Tid for å oppdatere produktene

SDB A

Håndrens – Aloe

Artikkelnummer 3501-A

Vårt artikkelnummer x10010

 

SDB B

Håndrens – Sitrus

Artikkelnummer 3501-C

Vårt artikkelnummer x10012

 

3. Vi har sendt en forespørsel til leverandøren om oppdatert SDB for følgende produkter:

Håndrens - Aloe med artikkelnummer 3501-A

Håndrens - Sitrus med artikkelnummer 3501-C

 

4. Vi mottar et svar fra leverandøren

Her kommer et oppdatert sikkerhetsdatablad for produktet Håndrens, som gjelder artikkelnummer: 3501-A, 3501-B, 3501-C.

Kjemikaliet selges nå kun med produktnavnet: "Håndrens"

 

5. Begge sikkerhetsdatabladene oppdateres med samme SDB

Kunde A vil nå ha et sikkerhetsdatablad, og kjemikaliet har skiftet navn til Håndrens (vårt artikkelnummer x10010)

Kunde B vil ha nøyaktig samme sikkerhetsdatablad, og kjemikaliet har skiftet navn til Håndrens (vårt artikkelnummer x10012)

 

I databasen er det nå 2 identiske sikkerhetsdatablader for Håndrens.

 

Andre scenarioer:

Leverandøren har ulike sikkerhetsdatablader for ulike pakningsstørrelser

Leverandøren endrer varenummer på produktene sine

Leverandøren spesifiserer forskjellige fargekoder, men har samme SDB

 

Dokumenter med merknader

Under Meny > Oversikt > Dokumenter med merknader kan du finne dubletter. Klikk på lenken "Dublett" for å vise dublettene i en liste.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Endre dubletter til original

 

Dublettproduktet kan erstattes av det opprinnelige produktet i alle avdelingene dine.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

1. Begynn med å klikke på pilen under overskriften: "Utfør bytte".

2. Velg hvilken avdeling og hvilken informasjon du vil overføre til originalproduktet.

3. Marker hvilken informasjon du vil kopiere fra dubletten til originalen.

 

Nyttig informasjon:

  •  Risikovurderinger vil forbli signert.
  •  Status for substitusjonen vil være den samme som for dublettproduktet.

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.