Duplikater i oversikt

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Oversikt > Dokument med restriksjoner > Duplikater

Definisjon

Når det er to identiske sikkerhetsdatablader (SDB) i vår database med forskjellige produktnummer, vil ett av dem bli merket som et dublett av vår SDB avdeling.

Unngå duplikater:

For å unngå duplikater i systemet er det viktig at brukeren fra begynnelsen oppgir nøyaktige produktnavn (oftest kalt Handelsnavn i SDB), artikkelnummer og leverandør ved forespørsel om nytt produkt.

Duplikater oppstår når vi mottar mangelfulle produktnavn, numre eller leverandører. Det er svært vanskelig for oss å vite hvilket produkt kunden bruker dersom informasjonen ikke er fullstendig.

Hvis det ikke er noen tidligere SDB å gå etter, skriv ned så mye som mulig fra emballasje eller ta et bilde og send det til oss.


Endre duplikater til original


Under Meny > Oversikt > Dokumenter med restriksjoner finner du duplikater. Klikk på lenken "Dublett" for å se duplikatene i en liste.


1. Start med å klikke på pilen under overskriften: «Bytt».

2. Velg hvilken avdeling og hvilken informasjon du ønsker å overfør til originalproduktet.

3. Merk av hvilken informasjon du ønsker å kopiere fra dublett til originalen.Nyttig informasjon:

  • Risikovurderinger vil fortsatt være signert.
  • Status for substitusjon vil være den samme som for dublett .

En dublett kan oppstå av ulike årsaker:

Duplikater kan oppstå når leverandøren endrer navnet på produktene sine

1. Vår SDB avdeling mottar en forespørsel om et produkt: Castrol Hyspin 32 (Også skrevet i sikkerhetsdatabladet som produktnavn)

2. Et søk gjøres i databasen vår og i våre verktøy ble det ikke funnet noe matchende produkt.

3. Produktet blir registrert under produktnavn: Castrol Hyspin 32

4. Vår SDB avdeling mottar en ny forespørsel og dette tamme produktnavnet er: Castrol Hyspin AWH-M 32

5. Et søk er gjort i vår database og våre verktøy, og det ble ikke funnet noe matchende produkt.

6. Produktet blir registrert under produktnavn: Castrol Hyspin AWH-M 32.

7. Produktet med produktnavnet "Castrol Hyspin 32" skal på kontroll og vi ber leverandøren om et oppdatert SDB og vi mottar et SDB for produktet "Castrol Hyspin AWH-M 32".

Samme sikkerhetsdatablad med forskjellige produktnavn

1. Kunde A har sendt en forespørsel med eller uten sikkerhetsdatablad for kjemisk "Håndrengjøring - sitrus" (SDB A)

Kunde B har sendt en forespørsel med eller uten sikkerhetsdatablad for lignende kjemikalie "Håndrengjøring - Aloe" (SDB B)

2. På tide å oppdatere produktene

SDB A

Håndrengjøring - Aloe

Artikkelnummer 3501-A

Vårt artikkelnummer x10010

SDB B

Håndrengjøring - Sitrus

Artikkelnummer 3501-C

Vårt artikkelnummer x10012

3. Vi har sendt en forespørsel til leverandøren angående oppdatert SDB for følgende produkter:

Håndrengjøring - Aloe med artikkelnummer 3501-A

Håndrengjøring - Sitrus med artikkelnummer 3501-C

4. Vi får svar fra leverandøren

Her kommer et oppdatert sikkerhetsdatablad for produktet Håndrengjøring som gjelder artikkelnummer: 3501-A, 3501-B, 3501-C.

Kjemikaliet selges nå kun med produktnavnet: "Håndrengjøring"

5. Begge sikkerhetsdatabladene vil bli oppdatert med samme SDB

Kunde A vil nå ha et sikkerhetsdatablad og kjemikaliet har endret navn til Håndrengjøring (vårt artikkelnummer x10010)

Kunde B vil ha nøyaktig samme sikkerhetsdatablad og kjemikaliet har endret navn til Håndrengjøring (vårt artikkelnummer x10012)

I databasen er det nå 2 like sikkerhetsdatablad for Håndrengjøring

Andre scenarier

1. Leverandøren har ulike sikkerhetsdatablader for ulike emballasje

2. Leverandøren endrer artikkelnummer på produktene sine

3. Leverandøren spesifiserer forskjellige fargekoder, men har samme SDB


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.