Starte en ny risikovurdering

Gå til Meny > Risikovurdering. Deretter kommer du til det vi kaller risikovurderingsmodulen.

 

Her finner du påbegynte og signerte risikovurderinger samt en liste over hvilke produkter som ikke har en risikovurdering, i den valgte avdelingen. Husk å plassere deg i riktig avdeling i organisasjonstreet før du begynner å arbeide med risikovurdering av produkter.

 

Her er en forklaring av de ulike symbolene:

 

Rødt flagg: Produktene mangler risikovurdering. Risikovurdering må utføres.

Gult flagg: Risikovurdering pågår

Gul hake: Fullført risikovurdering som må signeres.

Grønn hake: Utfylt og signert risikovurdering.

 

 

 

Prioritere

I risikovurderingsmodulen i iChemistry finner du en anbefalt prioritetsverdi for hvert produkt som ennå ikke har en risikovurdering, fra høyeste prioritet (1) til laveste prioritet (5).

 

Tallet er hovedsakelig basert på faresetninger i sikkerhetsdatabladet, og kan brukes som en veiledning til hvilke produkter du kan begynne med.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Starte en ny risikovurdering

 

For å starte en ny risikovurdering, klikk på ett av produktene i listen, eller start en tom risikovurdering ved å klikke på Ny øverst til venstre. Der kan du deretter velge ett eller flere produkter og starte de ulike trinnene i risikovurderingen.

 

 

Hvis du føler at du trenger hjelp til å komme i gang med risikovurderingsarbeidet, hjelper våre konsulenter deg gjerne.

Kontakt dem direkte på consulting@intersolia.com

Du kan også kontakte din kundekontakt eller kundeservice, så hjelper vi deg videre:

support@intersolia.com

+46 35 16 20 20

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.