En risikovurdering for flere produkter

Hvis du har produkter som brukes i samme prosess/aktivitet, eller hvis produkter har nesten identisk risiko, har du mulighet til å foreta en grupperisikovurdering, dvs. legge flere produkter i samme risikovurdering. 

 

Velg hvilke produkter du vil inkludere ved å velge dem i rullegardinlisten ved siden av produktene. Hvis produktet er inventert i den aktuelle avdelingen, vil du se produktet i rullegardinmenyen. Hvis produktet ikke er inventert, velger du Andre produkter nederst og søker etter produktet du vil inkludere.


 Graphical user interface, application

Description automatically generated

 

Hovedprodukt

Hvis risikovurderingen/aktiviteten omfatter mer enn ett produkt, må du velge det produktet du ønsker at risikovurderingen skal baseres på. (Et tips her er å bruke produktet med informasjonen som angir størst fare).

Hvis du går til delen Håndteringsinstruksjoner, kan du velge produktet i rullegardinmenyen.

 

Baser vernebladet på det følgende produktets sikkerhetsdatablad: 

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.