Risikovurdering: Advarsler

Du kan arbeide med advarsler som en del av risikovurderingen.

 

Disse advarslene reagerer på informasjonen fra sikkerhetsdatabladet og/eller informasjonen du har angitt i risikovurderingen.

 

 • Produktet kan være brannfarlig eller forårsake eksplosjoner
 • Kontinuerlig måling av konsentrasjonsgrenser kan være nødvendig
 • Kontinuerlig måling av luftbåren konsentrasjon kan være nødvendig
 • Produktet inneholder minst ett stoff som er forbudt å bruke
 • Produktet er kreftfremkallende, bakteriecellemutagent og/eller reproduksjonstoksisk
 • Produktet inneholder stoffer som det gjelder yrkeseksponeringsgrenser for
 • Det har vært hendelser eller ulykker tidligere
 • Det finnes oppbevaringsrestriksjoner
 • Bedriftshelsetjeneste kan være påkrevd
 • Arbeidstillatelse eller liste over ansatte kan være påkrevd
 • Det finnes spesifikke avfallsforskrifter
 • Tysk lovgivning: les avsnitt 9 i sikkerhetsdatabladet om kjemiske og fysiske egenskaper

 

Eksempel:

I delen Håndtering og eksponering er det krysset av for Hendelser og/eller ulykker. Advarsler er nå flagget fordi du må bekrefte at det er eller vil bli iverksatt tiltak for å hindre at dette skjer i fremtiden. Informasjon om at brukeren har bekreftet advarselen, blir deretter implementert.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Teksten i denne advarselen kan redigeres når som helst, men advarselen forblir alltid bekreftet med mindre du fjerner den manuelt. Du kan gjøre dette ved å gå til sammendraget i risikovurderingen (siste trinn før du signerer), og ved å sette en hake under Advarsler.

 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.