Risikovurdering: Aktivitet utført mer enn to måneder per år

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Gjelder: iChemistry

Hvor finner du: Meny > Verktøy > Riskassessment > Håndtering og eksponering


Spørsmål: Når må jeg krysse av i boksen "Aktivitet utført mer enn to måneder per år" som er plassert under håndterings- og eksponeringsdelen i risikovurdering?


A: Denne avmerkingsboksen kan brukes hvis du har lovgivning (noen land har) som sier at hvis aktiviteten med et bestemt kjemikalie brukes mer enn 2 måneder totalt (1440 timer), må du foreta spesielle målinger av eksponeringsnivåene. Det gjelder bare for noen grupper av farlige stoffer, ikke alle kjemikalier.


Denne avkrysningsboksen er koblet til "Periodiske målinger av visse kjemiske stoffer", som betyr at dersom du bruker et kjemikalie i mer enn totalt 2 måneder per år, som dekkes av disse kravene, spesielt hvis det er fare for eksponering ved innånding , må du gjøre spesielle mål og dokument disse.Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.