Erstatning i iChemistry

Gælder for: iChemistry

Hvor finder du den: Værktøjer > Erstatning


INDHOLDSFORTEGNELSE

 • Erstatning
 • Start en ny erstatning
 • Sammenlign produkter
 • Udfør erstatning

Erstatning

Formålet med en erstatning i iChemistry er at gennemgå muligheden for at erstatte produkter ved at bruge andre kemiske produkter, der udgør en mindre risiko eller er mindre farlige. 

 

Produkterne prioriteres (1-5), hvor prioritet 1 betyder, at det skal prioriteres over de andre. Prioriteten beregnes ved:

 • Produktrisikosætninger/faresætninger (f.eks. H360 vil give høj prioritet)
 • Tilføjede lagermængder
 • Hvis tidligere ulykker er angivet i risikovurderingen for produktet. 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

Symbol

Status

Forklaring

Substitut
 

Produkt med denne status er et erstatningsprodukt, et andet produkt er blevet ændret til dette.

 

Udfasning

Produktet udfases i forhold til et andet produkt, og for at det kan fjernes helt, skal det fjernes fra lageret. Dette kan gøres, når produktets levetid er udløbet.

Gennemgået/ikke substitueret

Beholder det aktuelle produkt

Igangværende

Det er en igangværende gennemgang af erstatningen

Ikke startet

Der er ikke foretaget en erstatningsgennemgang af produktet

Gennemgået/ikke erstattet [Gammelt]

[Gammelt] Revisionsdato har overskredet (3 år) sin tid til at gennemgå udskiftningen igen. Sidste gennemgang anbefalede at beholde det aktuelle produkt.

 

Starte en ny erstatning

 

Vælg et produkt på listen for at starte erstatningssarbejdet. 

Hvis du vil sammenligne med et produkt, der ikke vises på listen, skal du bruge knappen Tilføj under afsnittet Egne kandidater. 

 

 • Hvis produktet er blevet erstattet af andre med iChemistry, får du forslag til "Produkt, som andre har valgt".

   Hvis ikke, vil denne liste være tom.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

 • Hvis produktet er blevet sammenlignet med andre produkter også fra iChemistry-databasen, vil du også få forslag her til "Produkter, som andre har sammenlignet".

   Hvis listen er tom, har ingen sammenlignet den i erstatningen.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

 • Du kan tilføje dine egne kandidater, hvis du vil sammenligne det aktuelle produkt ved at klikke på Tilføj under "Egne kandidater".

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated 

 

 • Hvis du vil se et eksempel på et eller flere af produkterne på listerne, kan du holde musen over det, hvorefter der vises to ikoner. Her kan du få vist SDS'et eller få grundlæggende oplysninger.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

 • Vælg det produkt, du ønsker at sammenligne dit nuværende produkt med, ved at markere afkrydsningsfeltet. Hvis du ved, at du vil beholde det aktuelle produkt, behøver du ikke markere nogen felter.
   
 • Klik på Næste for at fortsætte med erstatningsopgaven.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

Sammenligne produkter

 • Hvis du har valgt et produkt, som du (måske) ønsker at erstatte det aktuelle produkt med, kan du på næste side foretage en sammenligning mellem produkterne.
 • Hvis du har valgt at sammenligne mere end ét produkt, vises det ved siden af det aktuelle produkt. "Næste" deaktiveres, indtil du har frasorteret produkter, så du kun har ét produkt at sammenligne med.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

Udføre erstatning

 • Sidste trin i erstatningsprocessen er at udskifte produktet med det samme eller udfase det. For at fjerne det udfasede produkt skal dette gøres manuelt i lagerbeholdningen. I dette trin kan du også vælge at kopiere årligt forbrug, lagernummer og risikovurdering. 
 • Klik på knappen Anvend for at afslutte erstatningsopgaven.

 

Udskift med det samme > Dette fjerner det nuværende produkt "Gasol" og erstatter det med det nye "Gasol 2000". I lagerbeholdningen vil den aktuelle produktslutdato blive sat til dags dato, og det erstattede produkt vil få en startdato fra dags dato (dvs. da den begyndte at erstatte den nuværende).

 

Udfasning > Det nuværende produkt "Gasol" vil stadig blive lagerført, og det nye "Gasol 2000" vil blive tilføjet med en ny startdato. Du har nu mulighed for at fjerne den nuværende "Gasol" fra lagerbeholdningen.

 

Fra følgende afdeling > Hvis du kun vil erstatuere det i nogle dele af din organisation, kan du vælge at gøre det. Men du kan også vælge at erstatuere produktet fra hele organisationen, så her kan du vælge din øverste afdeling.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated 

 

BEMÆRK! Hvis du vælger at kopiere risikovurderingen, vil risikovurderingen ikke blive underskrevet. Den skal gennemgås igen før den underskrives!

 

A picture containing text, screenshot, software, font

Description automatically generated 

 

 

ADVARSEL! Hvis andre afdelinger er i gang med eller allerede har erstatueret det aktuelle produkt, vil du få en advarselsmeddelelse om, at erstatningen ikke er blevet fuldført på disse afdelinger:

"Årsag: Substitution er allerede igangværende eller gennemført AFDELING"

 

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.