Produkter med status "SDB ikke påkrævet" i oversigten

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.

Naviger til:
Oversigt > Dokumenter med bemærkninger fra Intersolia


Der er to scenarier for, hvornår vi mærker produkter med status "SDB ikke påkrævet":


1. Vi har anmodet om et SDB fra leverandøren, men de bekræfter, at da produktet ikke er klassificeret, er der ingen krav til leverandøren om at levere et SDB.


2. Vi modtager et nyt SDB for et produkt, der tidligere har været klassificeret, men har et opdateret SDB, hvor produktet ikke længere er klassificeret.Vi tilføjer det nyt SDB og markerer produktet som "SDB ikke påkrævet".


Der er også produkter, der ikke kræver et SDB, men vi har ikke modtaget bekræftelse fra leverandøren.Disse produkter vil ikke blive markeret i Oversigt under "SDB ikke påkrævet".Vi beder om SDB for disse produkter hvert år og opdaterer sikkerhedsdatabladene på samme måde som med andre produkter.Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.