Etiketter (v2)

Navigera till:
iSafe > Etiketter


Följ dessa steg om du vill skriva ut etiketter i iChemistry.  


1. Bestäm etikettstorlek

 

Fråga dig själv: Vad ska du sätta etiketterna på? Det är det som avgör vilken storlek på etiketter du behöver.

Om du inte vet detta ännu kan vi råda dig att utgå från riktlinjer publicerade av ECHA (kapitel 5): https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024 -86cc-0b4052a74d65 


 

2. Gå till produktens iSafe/Produktinfo

 

Gå till iChemistry och sök efter produkten som du vill skapa etiketter för. Gå till iSafe/Produktinfo > Etiketter 

3. Välj ett format under Etikettdetaljer.Dessa format är förskapade för din bekvämlighet och vi rekommenderar att du använder ett av dessa format, eftersom de har fördefinierade etikettinställningar för marginaler etc., som annars kan vara utmanande att ställa in korrekt. Vid behov, köp in etikettpapper med dessa format och förbered skrivaren med etikettpapprena.4. Bestäm vilken information som ska finnas med på etiketten.

 

All information som är automatiskt ifylld kommer från avsnitt 1, 2 och 3 från produktens säkerhetsdatablad. Välj vilken information som ska inkluderas genom att klicka i/ur checkrutan för "Inkludera på etiketten" vid varje fält. 


Vår rekommendation är att endast ta med den information som är mest nödvändig för användaren av den kemiska produkten.

Det finns två anledningar till det: Första anledningen är att användaren kan missa den viktigaste informationen om den blandas ihop med mer text. Det andra skälet är att det finns lagkrav på hur liten texten och piktogrammen får vara, så därför kommer texten inte att komprimeras om det finns mer text än det finns utrymme. Texten kommer att klippas om det inte finns tillräckligt med utrymme för den.


 

5. Kontrollera och skriv ut

 

Se till att all information kommit med innan du skriver ut. Justera/minska mängden text och piktogram eller välj ett större etikettformat om texten inte passar.


FAQ Etiketter (v2): 


Jag ser inte den nya etikettfunktionen v2 - varför?

Om ni inte ser den nya etikettmodulen beror det på att ni använder en funktion som heter NiceLabel. Detta är inte kompatibelt med den nya etikettfunktionen, så vi har inte aktiverat det åt er, för att säkerställa att ni kommer att kunna fortsätta använda NiceLabel-funktionen.

Om ni vill att vi ska visa er den nya etikettmodulen, kontakta er kundansvarige eller ring vår support om ni har frågor.


 

Etiketter visas inte korrekt när jag skriver ut dem - vad kan jag göra?

Hur etiketterna visas beror ofta på er lokala skrivare och dessvärre fungerar olika skrivare, och standardinställningar för skrivare, på olika sätt.

Se till att era utskriftsinställningar är inställda på 100 % när ni granskar pdf:en som visas när ni klickar på "Skapa". Om det finns marginaler i skrivarinställningarna ska de vara 0.Formatet jag behöver finns inte - vad gör jag?

Vi har skapat standardformat för er bekvämlighet. Med dessa format uppfyller ni både CLP och de allmänna principerna för GHS-etikettstorlekskrav. Det är därför vi i första hand rekommenderar våra förskapade format. Men om du är en avancerad användare med specifika behov av etiketter, finns det ett alternativ att skapa dina egna etikettformat. Det kan vara bra att veta att det kan krävas testning och justering från ert håll för att etiketterna ska passa just er skrivare och format, alla skrivare är unika. 


För att skapa ett eget etikettformat, klicka på Lägg till nytt etikettformat.


Förklaring av de olika fälten (se bild nedan)


1. Storlek på hela arket (vanligast är bredd och höjd för A4-ark.)

2. Storlek på etiketterna.

3. Avståndet till hela arkets ytterkanter.

4. Avståndet till de yttre kanterna på varje etikett.

5. Avståndet mellan etiketterna på själva etikettpapperet, det är oftast 0.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.