Mallar för WPI

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Verktyg > WPI (Workplace instructions, Betriebsanweisungen*)


Publicera WPI


När man ska publicera sin WPI har man möjlighet att ändra fontstorlek, bildstorlek och färg på dokumentet. Redigera mallar

Under Meny > Inställningar > WPI mall  kan man redigera och skapa mallar


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.