Oppdatering av SDB (SDB-tjeneste)

Intersolia hjelper deg å alltid ha oppdaterte sikkerhetsdatablad i iChemistry. Her er litt informasjon om hvordan SDB-tjenesten fungerer i iChemistry.

 

Standardrevisjonen av nye sikkerhetsdatablader utføres hvert tredje år. Hvis vi mottar informasjon om at det nåværende sikkerhetsdatabladet er oppdatert med nyere utgaver i mellomtiden, vil det bli lagt til i iChemistry.

 

Intersolia garanterer at for hvert sikkerhetsdatablad du har inventert i iChemistry, går det ikke mer enn 36 måneder fra publiseringsdatoen til vi foretar neste kontroll av oppdateringer.

 

Eksempel: Hvis et sikkerhetsdatablad har revisjonsdato 09-09-2021, settes neste kontroll automatisk til 09-09-2024.

 

Hvis et sikkerhetsdatablad er eldre enn tre år, utføres en ny revisjon årlig. Det vil si at leverandøren avtaler å sjekke en gang i året om sikkerhetsdatabladet er oppdatert.

 

Hvis sikkerhetsdatabladet ikke oppdateres ved neste kontroll, blir det flagget som "gammelt, men gyldig", og neste kontroll settes til om ett år.

 

Hvis du trenger en hyppigere garantert oppdateringssjekk for alle produktene, er du velkommen til å kontakte din kundekontakt hos Intersolia for å justere avtalen for vår SDB-tjeneste.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.