Verneblad – generelt eller aktivitetsbasert

Det finnes to typer verneblader: 1. Generelt verneblad og 2. Aktivitetsbasert verneblad. 

 

Klikk på Verneblad i iSafe. Hvis produktet ditt har en risikovurdering, har du mulighet til å velge om du vil vise den generelle delen av det aktivitetsbaserte sikkerhetsbladet.

 

 

 

Det generelle vernebladet (1) opprettes automatisk, og informasjonen kommer direkte fra SDB (sikkerhetsdatabladet). Avsnittene som vises i det generelle vernebladet avhenger av hvilke seksjoner abonnementet gjelder for i avtalen din. Hvis du har spørsmål om dette eller ønsker å legge til flere seksjoner/overskrifter i vernebladet, kan du kontakte support@intersolia.com

 

Vernebladet for aktivitet (2) kan vises hvis det er utført en risikovurdering for produktet. Informasjonen i det aktivitetsbaserte vernebladet baseres dermed på innspillene i risikovurderingen. Hvis du justerer risikoen i risikovurderingen og deretter signerer den på nytt, vises den i det aktivitetsbaserte vernebladet.

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.