Substitusjon – hvordan skal jeg tenke?

Når vi snakker om substitusjon, kan vi si at det handler om produktvalg, utfasing, utskifting eller bare erstatning av farlige kjemikalier. Nedenfor har vi gitt deg noen verktøy som du kan bruke i arbeidet med substitusjoner.

 

Hva bør jeg tenke på og hvordan bør jeg prioritere?

 

Formålet med substitusjon i iChemistry er å vurdere muligheten for å erstatte produkter ved å bruke andre kjemiske produkter som utgjør mindre risiko eller er mindre farlige. 

 

Produktene prioriteres (1-5) hvor prioritet 1 innebærer at det skal prioriteres fremfor de andre. Prioriteten beregnes av:

 • Produktets risikosetninger/faresetninger (f.eks. vil H360 gi høy prioritet)
 • Tillagte inventeringsmengder,
 • Hvis tidligere ulykker er spesifisert i risikovurderingen for produktet. 

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Erstatte produkt A med produkt B?

Hva bør du se på når du sammenligner produkt A med produkt B? 

 

Et forslag er at du bruker sikkerhetsdatabladet (SDB) til å sammenligne produktene. Se faresetninger, klassifisering og annen informasjon som du enkelt finner i sikkerhetsdatabladet.

 

I iChemistry har du muligheten til å sammenligne produkter i substitusjonsmodulen.

 

Redusere mengden

Begrens eller reduser bruken av produktet til et minimum eller det som er nødvendig. Som produsent, se på hvorfor et produkt er klassifisert og vurder å erstatte enkeltstoffet i blandingen som fører til at hele produktet blir klassifisert.

 

Fjerne unødvendige produkter

Hvis du har flere forskjellige produkter av samme produkttype, f.eks. 10 ulike smøremidler, har du en god mulighet til å fase ut alle produkter som ikke er nødvendige. Dette kan også ha positive virkninger, for eksempel kostnadsreduksjon. 

 

Endre metode

Spør deg selv: Kan vi endre måten vi jobber på for å redusere eksponeringen?

Hvorfor er dette viktig?

Det kan være mange aspekter som avgjør hvorfor substitusjon av produkter er viktig, men noen av dem er:

 • For de ansattes og miljøets skyld
 • Positivt for varemerket
 • Økonomiske aspekter
 • Lovbestemmelser

 

Se på hele perspektivet for et produkt; dosering, resirkulerbar emballasje, arbeidsmiljø / ytre miljø ...

 

Begynn med å vurdere produkter som er: de farligste, har størst mengde, brukes oftest, brukes lenge, har størst eksponering, er vanskeligst å beskytte seg mot, har størst risiko for feil osv.


 La iChemistry hjelpe deg å finne disse produktene; bruk f.eks. følgende restriksjonslister:

 

 • CMR-produkter
 • SVHC (REACH-kandidatliste)
 • Allergener
 • Reach-tillegg XIV
 • SIN-liste

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.