Riskinarviointi: Varoitukset

Voit käyttää varoituksia osana riskinarviointia.

 

Nämä varoitukset perustuvat käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin ja/tai riskinarvioinnissa antamiisi tietoihin.

 

 • Tuote voi olla esimerkiksi syttyvä tai räjähdysvaarallinen
 • Vaatimuksena voi olla pitoisuusrajojen jatkuva mittaus
 • Vaatimuksena voi olla jatkuva mittaus aineen pitoisuudesta ilmassa
 • Tuote sisältää vähintään yhtä ainetta, jota ei saa käyttää
 • Tuote on syöpää aiheuttava, sukusolujen perimää vaurioittava ja/tai lisääntymiselle vaarallinen
 • Tuote sisältää aineita, joille on määritetty työperäisen altistumisen raja-arvot
 • Vaaratilanteita tai onnettomuuksia on tapahtunut aiemmin
 • Käsittää säilytysrajoituksia
 • Työterveyshuoltoa saatetaan tarvita
 • Työlupa tai luettelo työntekijöistä voi olla pakollinen
 • Käsittää erityisiä jätemääräyksiä
 • Saksan lainsäädäntö: lue käyttöturvallisuustiedotteen kohta 9 kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista

 

Esimerkki:

Kohdassa Käsittely ja altistuminen on merkitty kohta Vaaratilanteita ja/tai onnettomuuksia on tapahtunut. Varoitukset on nyt merkitty, koska sinun on vahvistettava, että toimenpiteisiin on ryhdytty tai tullaan ryhtymään, jotta näin ei pääse tapahtumaan tulevaisuudessa. Tämän jälkeen käytetään tietoa, että käyttäjä on vahvistanut varoituksen.

 

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

 

Varoituksen tekstiä voidaan muokata milloin tahansa, mutta varoitus pysyy aina vahvistettuna, ellet poista vahvistusta manuaalisesti. Vahvistus tapahtuu siirtymällä yhteenvetoon riskinarvioinnissa (viimeinen vaihe ennen allekirjoittamista) ja merkitsemällä Varoitukset-kohta.

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.