Udelukke produkter fra restriktionslister

Restriktionslisterne i iChemistry er vejledende (statiske og hovedsageligt baseret på faste kriterier såsom CAS-/EC-numre eller faresætninger) og tager ikke højde for faktorer såsom vægtprocent.

 

Derfor vil nogle produkter nogle gange matche mod restriktionslister, hvor du kan foretage en vurdering af, at det ikke bør være dækket af de særlige krav, der er knyttet til restriktionslisten. Du kan derefter vælge at ekskludere dette produkt fra restriktionslisten.

 

Du kan ekskludere produktet enten ved at gennemgå produktets iSafe eller ved at klikke på restriktionslisten på oversigten.

 

1. Udelukke produkt fra restriktionsliste via iSafe

 

Klik på Rediger. Gå til 'Restriktions- og forbudslister', og klik på Udeluk.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

Vælg, hvilken liste produktet skal udelukkes fra, skriv en kommentar og klik derefter på Gem.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

 

 

Når du har gemt, kan du se, at produktet er blevet ekskluderet i iSafe, og produktet trækkes fra det samlede antal produkter på listen i oversigten.

 

Hvis det udelukkede produkt får et nyt, opdateret SDS (sikkerhedsdatablad), vil du blive underrettet om dette i Oversigt > Huskeliste, se "Produkter med nyt SDS, der er blevet udelukket fra en restriktions- og forbudsliste".

Produktet vil forblive ekskluderet, men hvis du vil inkludere det igen, kan du gå samme vej via iSafe > Rediger > Udeluk og derefter fjerne markeringen på restriktionslisten igen.

 

 

 

 

 

 

 

2. Udelukke produkter fra restriktionslister via Oversigt

 

Oversigt > Restriktions- og forbudslister > Vælg en liste

 

Ved at klikke på ikonet i kolonnen "Udeluk" kan du vælge at ekskludere et produkt direkte i listen.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.