Sikkerhedsdatablad – generelt eller aktivitetsbaseret

Der findes to typer sikkerhedsdatablade: 1. Generelt sikkerhedsdatablad og 2. Aktivitetsbaseret sikkerhedsdatablad. 

 

Klik på Sikkerhedsdatablad i iSafe. Hvis dit produkt har en risikovurdering, får du mulighed for at vælge, om du vil se det generelle eller det aktivitetsbaserede sikkerhedsdatablad.

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence 

 

 

Det generelle sikkerhedsdatablad (1) oprettes automatisk, og oplysningerne kommer direkte fra sikkerhedsdatabladet (SDS). De afsnit, der vises i det generelle sikkerhedsdatablad, afhænger af, hvilke afsnit abonnementet gælder for i din aftale. Hvis du har spørgsmål til dette eller ønsker at tilføje flere afsnit/overskrifter i sikkerhedsbladet, bedes du kontakte support@intersolia.com

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsbladet for aktivitet (2) kan vises, hvis der er foretaget en risikovurdering for produktet. Oplysningerne i det aktivitetsbaserede sikkerhedsdatablad er således baseret på input i risikovurderingen. Hvis du justerer risikoen i risikovurderingen og derefter underskriver den igen, vil det fremgå af det aktivitetsbaserede sikkerhedsdatablad.

 

 

 

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.