Substitution - hvordan skal jeg tænke?

  Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.  

Naviger til:
Værktøjer > Substitution  Hvad skal jeg tænke på, og hvordan skal jeg prioritere?  


Formålet med substitution i iChemistry er at gennemgå muligheden for at erstatte produkter ved at bruge andre kemiske produkter, der udgør en mindre risiko eller er mindre farlige.


Produkterne er prioriteret (1-5), hvor prioritet 1 betyder, at det skal prioriteres frem for de andre. Prioriteten beregnes af:

 • Produktets risikosætninger/faresætninger (f H360 vil give høj prioritet)
 • Tilføjede lagermængder
 • Hvis tidligere uheld er specificeret i risikovurderingen for produktet.


  Erstatte produkt A med produkt B?  

  Hvad skal du se på, når du sammenligner produkt A med produkt B?  


Et forslag er, at du bruger sikkerhedsdatablad (SDS) til at sammenligne produkterne; se på faresætninger, klassificering og anden information, som du nemt kan finde i sikkerhedsdatabladet.


I iChemistry har du mulighed for at sammenligne produkter i substitutionsmodulet.


  Reducer mængden  

Begræns eller reducer brugsmængden af produktet til et minimum eller hvad der er nødvendigt. Som producent skal du se på, hvorfor et produkt er klassificeret, og overveje at erstatte det enkelte stof i blandingen, der forårsager, at hele produktet klassificeres.


  Fjern unødvendige produkter  

Hvis du har flere forskellige produkter af samme produkttype, f.eks 10 forskellige smøremidler, har du stor mulighed for at udfase alle produkter, der ikke er nødvendige.  Dette kan også have en positiv effekt på en sådan omkostningsreduktion. 


  Skift metode  

Spørg dig selv: Kan vi ændre den måde, vi arbejder på for at reducere eksponeringen?


  Hvorfor er dette vigtigt?  

Der kan være mange aspekter af, hvorfor substitution af produkter er vigtig, men nogle af dem er:

 • Af hensyn til medarbejderne og miljøet
 • Positivt for dit brand
 • Økonomiske aspekter
 • Lovkrav


Se på hele perspektivet for et produkt; dosering, genanvendelig emballage, arbejdsmiljø/ydre miljø...


Begynd at anmelde produkter, der er: farligst, har størst mængde, er oftest brugt, er brugt i lang tid, har størst eksponering, er sværest at beskytte sig imod, har størst risiko for fejl mv.


Lad iChemistry hjælpe dig med at finde disse produkter; brug fx følgende begrænsningslister:


 • CMR produkter
 • SVHC (REACH-kandidatliste)
 • Allergener
 • Nå bilag XIV
 • SIN liste
  Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.  


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.