Erstatning – hvad skal jeg overveje?

Når vi taler om erstatning, kan vi sige, at det handler om produktvalg, udfasning eller blot udskiftning af farlige kemikalier. Nedenfor har vi givet dig nogle værktøjer, som du kan bruge til erstatningen.

 

Hvad skal jeg overveje, og hvad skal jeg prioritere?

 

Formålet med en erstatning i iChemistry er at gennemgå muligheden for at erstatte produkter ved at bruge andre kemiske produkter, der udgør en mindre risiko eller er mindre farlige. 

 

Produkterne prioriteres (1-5), hvor prioritet 1 betyder, at det skal prioriteres over de andre. Prioriteten beregnes ved:

 • Produktrisikosætninger/faresætninger (f.eks. H360 vil give høj prioritet)
 • Tilføjede lagermængder
 • Hvis tidligere ulykker er angivet i risikovurderingen for produktet. 

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Erstatte produkt A med produkt B?

Hvad skal du kigge på, når du sammenligner produkt A med produkt B? 

 

Et forslag er, at du bruger sikkerhedsdatabladet (SDS) til at sammenligne produkterne. Se på faresætninger, klassificering og andre oplysninger, som du nemt kan finde i sikkerhedsdatabladet.

 

I iChemistry har du mulighed for at sammenligne produkter i erstatningsmodulet.

 

Reducere mængden

Begræns eller reducer produktets brugsmængde til et minimum, eller hvad der er nødvendigt. Som producent skal du se på, hvorfor et produkt er klassificeret og overveje at erstatte det enkelte stof i blandingen, der får hele produktet til at blive klassificeret.

 

Fjerne unødvendige produkter

Hvis du har flere forskellige produkter af samme varetype, f.eks. 10 forskellige smøremidler, har du en fantastisk mulighed for at udfase alle produkter, der ikke er nødvendige. Dette kan også have en positiv indvirkning, f.eks. omkostningsreduktion. 

 

Ændringsmetode

Spørg dig selv: Kan vi ændre den måde, vi arbejder på for at reducere eksponeringen?


Hvorfor er det vigtigt?

Der kan være mange aspekter af, hvorfor erstatning af produkter er vigtigt, men nogle af dem er:

 • Hensyn til medarbejderne og miljøet
 • Positivt for dit brand
 • Økonomiske aspekter
 • Lovmæssige bestemmelser

 

Se på hele perspektivet for et produkt: dosering, genanvendelig emballage, arbejdsmiljø/eksternt miljø ...

 

Start med at gennemgå produkter, der er: de farligste, har den største mængde, bruges oftest, bruges i lang tid, har den største eksponering, er sværeste at beskytte sig mod, har den største risiko for fejl osv.


 Lad iChemistry hjælpe dig med at finde disse produkter; brug f.eks. følgende restriktionslister:

 

 • CMR-produkter
 • SVHC (REACH-kandidatliste)
 • Allergener
 • REACH-bilag XIV
 • SIN-liste

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.