Kandidatlistan över SVHC - bakomliggande kriterier

REACH kandidatlista innehåller ämnen som har egenskaper som kan orsaka allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och miljön. Listning av ett ämne som ett SVHC (Substance of very high concern), av European Chemicals Agency (ECHA), är det första steget i förfarandet för godkännande eller begränsning av användningen av just det ämnet.Kriterier som omfattas av Kandidatlistan för SVHC:


Produkter matchar den här listan om de innehåller ett CAS-nummer eller ett juridiskt giltigt EG-nummer* på listan som hämtats från ECHA:s webbplats för Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande.

*Endast EG-nummer med officiell status (d.v.s. EG-nummer som börjar med 2, 3, 4 eller 5) är juridiskt giltiga och ingår i kriterieuppsättningen för restriktionslistan.Kriterier som inte omfattas av kandidatlistan för SVHC:


"List numbers" (d.v.s. EG-nummer som börjar med 6, 7, 8, 9) som publiceras av ECHA är inte officiella EG-poster. De är tekniska identifierare som tilldelats av ECHA för att behandla en inlämning via REACH-IT. Listnummer ska inte användas i säkerhetsdatablad.Källa: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances/information

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.