REACH Utbildningskrav för diisocyanater (restriktionslista)

Från och med 12 september 2022 har vi en ny restriktionslista i iChemistry: REACH Utbildningskrav för diisocyanater. Listan ges som standard för alla kunder verksamma inom EU. 


Många diisocyanater är allergiframkallande och kan orsaka svår astma hos de som utsätts för dessa ämnen i sitt arbete. För att skydda arbetstagarna har EU beslutat om utbildningskrav vid hantering av vissa diisocyanater. 

Kraven finns i Reach-förordningen som en begränsning i post 74 bilaga XVII (Begränsningsämnen) och börjar gälla 24 augusti 2023.


Källa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=SVAlla CAS- och EG-nummer som anges i post 74 i REACH bilaga XVII kommer att generera en matchning mot restriktionslistan. Förutom CAS- och EG-numren som du kan hitta direkt i bilaga XVII Entry 74, har våra EHS-konsulter kompletterat listan med ytterligare några diisocyanater som omfattas av kraven.


Om du ser att du har produkter inventerade i iChemistry som matchar listan för dessa utbildningskrav kan du börja med att undersöka vilket ämne som orsakar matchningen och i vilken koncentration det ämnet finns i produkten.


För att göra detta, gå till produktens iSafe > Restriktions- och förbudslistor och se ämnets namn under Anledning. Klicka sedan på Visa sammansättning (eller avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet) för att se koncentrationsnivån för det ämnet. På så sätt ser du om ämnet som orsakar matchningen finns i höga koncentrationer i din kemiska produkt eller inte.


Utbildningskravet i Reach-begränsningen omfattar diisocyanater (de som hittas i post 74 bilaga XVII) där koncentrationen är över 0,1 viktprocent oavsett klassificering. Om ämnet som orsakar matchningen är under 0,1 viktprocent kan ni därmed exkludera produkten från restriktionslistan. Samtliga listor i iChemistry är indikativa.
Extra information till er som har tillvalslistorna "Utbildningskrav x4": 

Dessa listor har inte ändrats i iChemistry än i samband med den nya REACH-listan, i och med att de ändrade kraven inte träder i kraft förrän augusti 2023.

Länk till ändringsföreskrift AFS 2022:1 som beskriver ändringen fro.m. 24 augusti 2023: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs-2022-1.pdf

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.