Trafikljus: Hälsa

Bakgrund

Att riskbedöma aktiviteter är centralt för en säker arbetsplats och även ett lagkrav. Det är dock ofta ett omfattande arbete som kräver specialistkunskap, tid och kommunikation med berörda medarbetare. Som ett komplement till ert riskbedömningsarbete finns ett lättförståeligt verktyg; Trafikljus Hälsa, vilket är en automatiserad version av Trafikljus.

 

Med Trafikljus Hälsa kommer alla era produkter tilldelas en färg baserat på deras hälsofarliga egenskaper och kan på ett snabbt sätt ge alla användare en fingervisning om produktens farlighet.


 

 

 

Exempel


Underhållsavdelningen måste byta en kompressor skyndsamt för att produktionen står still. Kompressorn är redo att köras igång men måste smörjas innan driftsättning. Dessvärre är det tomt i kemskåpet och i all hast införskaffar man WD-40, för att den använts tidigare. På grund av stressen är man inte särskilt noggrann med säkerheten. I det här exemplet hade Trafikljus Hälsa direkt visat att produkten är gul vilket är en rätt skarp varning.Statustexter


1. Grön - Produkten har liten eller ingen risk för hälsan. Kan vara ok att använda med det allmänna säkerhetsbladet. Nästa ansvarig bör kontaktas och informeras.

2. Gul - Var medveten om att produkten är farlig! Undvik användning om säker hantering inte kan garanteras. Kontakta närmaste ansvarig för beslut/rådgivning. Allmänna skyddsblad kan i vissa fall användas efter godkännande.

3. Röd - Varning! Produkten är mycket farlig och kan utgöra en risk för liv. Kontakt med ansvarig är obligatorisk och en riskbedömning ska göras.Förutom dessa tre statusar är det möjligt att produkterna får en av följande statusar:4. Undantag - En användare kan manuellt ändra trafikljusen till "Undantag" vilket är en grön status. Denna åtgärd kringgår automatisering så att status inte uppdateras igen.

5. Väntar på uppdatering - Denna status används för att signalera till kunden att data väntar på uppdateringar på grund av ett nytt SDS eller att SDS-data inte är digitaliserat ännu.

6. Inget SDS - Denna status används för att signalera till kunden att produkten inte har ett säkerhetsdatablad och bör ha ett säkerhetsdatablad. (Den är inte markerad som att den inte behöver SDS.) Om en produkt har denna status, kontrollera SDS-status och Anmärkningar i översikten.


 

Synlighet

Trafikljus syns på ett flertal ställen i iChemistry:

 1. iSafe
 2. Min lista
 3. Förteckningar
  1. ADR
  2. Brand
  3. Enkel
  4. Komplett
  5. Lagstadgad

 

Rekommenderad användning
Vi har tagit fram en "best practice" för hur funktionen kan användas. Kom ihåg att vi rekommenderar dig att alltid göra en riskbedömning för varje arbetsmoment som kräver det. 


Om en produkt är grön anses den ha en låg eller obefintlig risk för hälsan. Här räcker det rimligen att använda det allmänna säkerhetsdatabladet samt att kontakta och informera den som står närmast den ansvarige.


Om en produkt är gul är den farlig. Här ska nästa ansvarig kontaktas innan användning sker. Beroende på omständigheterna är det möjligt att använda det allmänna säkerhetsdatabladet, men inte utan godkännande av den ansvarige.


Om en produkt är röd får den absolut inte användas om inte en riskbedömning har gjorts. Kontakt med ansvarig är obligatorisk och det allmänna säkerhetsdatabladet kan inte användas utan endast det som hör till riskbedömningen.


 

Kriterier

 

3. Röd


2. Gul


1. Grön
FaroangivelseochFaroklass
FaroangivelseochFaroklass
Resterande
H300


H301


Resterande
H300 + H310


H301 + H311


Resterande
H300 + H310 + H330


H301 + H311 + H331


Resterande
H300 + H330


H301 + H331


Resterande
H310


H304


Resterande
H310 + H330


H311


Resterande
H314
Skin corrosion, hazard category 1
H311 + H331


Resterande
H314
Skin corrosion, hazard category 1A
H314
Skin corrosion, hazard category 1B
Resterande
H317
Skin sensitisation, hazard category 1, sub-category 1A
H314
Skin corrosion, hazard category 1C

H317
Skin sensitisation, hazard category 1
H317
Skin sensitisation, hazard category 1, sub-category 1B

H330


H318H334


H331H340


H362H341


H371H350H350iH351H360H360DH360DfH360FH360FDH360Fd.H361H361dH361fH361fdH372
Kontakta er kundansvarige om ni är intresserade av Trafikljus Hälsa.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.