Behörighetsgrupperna

I tabellen nedan är förklaringar på behörigheterna och vilka funktioner som den gäller för. Vissa funktioner är kopplade till tilläggsfunktioner och kommer ej vara synligt i er lista.* Obligatorisk för att ge användaren tillgång till iChemistry

Inställningar
Ger behörighet för funktionen ”Inställningar”
Grunddata

Ger behörighet för funktionen ”Grunddata”

Produktinfo
Ger behörighet för att ändra i produkten under ”Redigera” som finns på produktens iSafe sida.
Rapportgenerator
Ger behörighet i tilläggsfunktion Manager
Produktregister - internGer behörighet i tilläggsfunktion Manager
Produktregister - SDB
Ger behörighet i tilläggsfunktion Manager
Webbdelen *
Ger behörighet till iChemistry systemet
Webbdelen Inventering
Ger behörighet för funktionen ”Inventering”
Webbdelen Riskbedömning
Ger behörighet för funktionen ”Riskbedömning” (Ej signering).
OrganisationGer behörighet att redigera organisationsträdet
Webbdelen–Signera riskb.
Ger behörighet att signera riskbedömningar. (För den här behörigheten behöver man läsrättighet i Webbdelen – Riskbedömning.)
Bedöma anmälan
Behörighet som ger tillgång att granska en produktansökan.
Intersolia produkt förfråganBehörighet för att förfråga produkter som ej finns i iChemistry databas.
Webbdelen - Inventering - Sök bland alla produkter
Behörighet till Inventeringen att söka på produkter som ej finns i egen databas. (Måste ha Inventera från globala produkter aktiverad)
Ansökan HSE steg
Behörighet som tillhör anpassad ansökan
Ansökan - Lokal bedömningsgrupp steg
Behörighet som tillhör anpassad ansökan
Ansökan - Förbearbetning steg
Behörighet som tillhör anpassad ansökan
Skyddsblad Redigera
Behörighet att redigera lokalt skapad skyddsblad (tilläggsfunktion)
Skyddsblad Publicera
Behörighet att publicera lokalt skapad skyddsblad (tilläggsfunktion)
Substutition
Behörighet att ersätta produkter med andra produkter under funktionen Substutition.
Distribution Administration
Behörighet att distriburera egen gjorde säkerhetsdatablad (tilläggsfunktion)
Redigera Etiketter
Behörighet att ändra etiketter till produkter som man kan sedan skriva ut.
APB - Redigera
Behörighet att redigera danska APB (Arbejdspladsbrugsanvisning)
Inventera från globala produkter
Behörighet som ger tillgång till externt produktregister (Måste ha Webbdelen - Inventering - Sök bland alla produkter aktiverad)
WPI (BA) - Skapa
Behörighet att skapa en internationell WPI /BA (Workplaceinstruction)
WPI (BA) - Signera
Behörighet att skapa och signera internationell WPI / BA (Workplaceinstructions)
APB - Signera
Behörighet att skapa och signera danska APB (Arbejdspladsbrugsanvisning)
Exponeringsscenario - Spara förslag
Behörighet att spara i exponeringsscenario
Exponeringsscenario - Signera
Behörighet att signera beslut i exponeringsscenario
Listor/Anmärkningar
Behörighet att ta bort produkter från restriktionslistor
Kontrollera jämförelse av SDBBehörighet att kontrollera i SDB jämförelsen
Transportdokument – Publicera
Behörighet att publicera transportdokument
Transportdokument – Skapa
Behörigheter att skapa transportdokument
WPI mall
Behörighet att lägga till WPI mallar under inställningar.
ProdukttypadministrationGer behörighet att redigera produkttyper. Måste ha tillgång till ”Grunddata” för att lägga till nya produkttyper
Användare och rättigheterGer behörighet till att lägga till nya användare / grupper samt redigera befintliga.
Dubbletthantering
Ger behörighet att till att redigera dubbletter i överblicken.
WPI (BA) - ArkiveraBehörighet att arkivera internationell WPI / BA (Workplaceinstructions)


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.