PRIO verktyget uppdaterat oktober 2020

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Överblick > Restriktionslistor


PRIO verktyget har uppdaterats

PRIO är Kemikalieinspektionens verktyg som ska vara ett stöd för att hitta och byta ut farliga ämnen i varor eller kemiska produkter. Om ett ämne har vissa miljö- och hälsoskadliga egenskaper enligt fastställda kriterier så är det ett Utfasningsämne (med de allvarligaste egenskaperna) eller ett Prioriterat riskminskningsämne. Verktyget poängterar att prioritering av riskhanteringen i verksamheten ska utgå från ämnens inneboende egenskaper med fastställda kriterier. Men för att underlätta för verksamheter har man också en databas med exempelämnen som är sökbar på namn och identifieringsnummer som Cas-nr.


Vad betyder det för Intersolias restriktionslistor för Utfasnings- och riskminskningsprodukter?

 

Kemikalieinspektionen har förnyat PRIO-verktyget och det mesta är sig likt i grunden. De två prioritetsnivåerna och dess kriterier är lika. Men man har nästa fördubblat antalet exempelämnen i databasen. Främst är det perfluorerade ämnen som tillkommit, men även en hel del andra ämnen som lagts till i olika lagstiftningar eller genom nya bevis för att de omfattas av kriteriernas egenskaper.

 

Intersolia har som service i databasen att produkter som innehåller ämnen vars cas-nummer finns i exempeldatabasen (eller om något ämne har en faroangivelse som omfattas i kriterierna) blir markerad som Utfasningsprodukt eller Prioriterad riskminskningsprodukt.

 

I samband med KEMI:s lansering jobbar vi med att uppdatera PRIO-listorna i iChemistry.


 
Vi kommer att göra detta skyndsamt och det kommer vara klart måndag den 26e oktober.

 

När vi läst in de nya listorna kan det innebära att dina Utfasningsprodukter respektive Riskminskningsprodukter kan komma att öka. Hur mycket beror förstås på om just dina produkter innehåller sådana ämnen som tillkommit. Om ni har ett miljömål där ni satt att antalet Utfasningsprodukter ska minska, kan det innebära att ni från och med nu kommer att justera dessa.

 

Har ni frågor kring detta kontakta Kundtjänst på support.se@intersolia.com

 

Pressmeddelande från KEMI

 Hittar ni här

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.