3. Exponeringsscenario modulen

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Verktyg > Exponeringsscenario

(Tilläggstjänst)


Om du är osäker på hur du ska kunna ta ett beslut om exponeringsscenario kan ni kika på dessa artiklar:


1. Vad är ett exponeringsscenario?


2. Förberedelser och beslut


TABLE OF CONTENTS


Exponeringsscenario verktyget

Gå in via Meny > Verktyg > Exponeringsscenario


På första sidan listas alla produkterna upp som har ett exponeringsscenario. 


Hantera exponeringsscenariot i iChemistry

I iChemistry kan man hantera och ta beslut om exponeringsscenario. Ett beslut kan dokumenteras på olika nivåer:


Beslut för varje produkt som ska gälla som:

        1. Avdelningsspecifika beslut

        2. Övergripande beslut (Gäller hela eller stora delar av organisationen)


Beslut för varje produkt via riskbedömningen

        3. Ett beslut som kan tas via riskbedömning av en produkt > Aktivitetsbaserat beslut (se Riskbedömningsmanualen). 


Övergripande beslut om exponeringsscenarier

Beslut som tagits på överliggande avdelningar visas vid "Övergripande beslut om exponeringsscenarier". Under "Avdelning" kan man se på vilken nivå beslutet är fattats på.


 


Avdelningsspecifika exponeringsscenarier

Visar beslut som tagits på nuvarande eller underliggande avdelningar. Genom att titta på avdelningskolumnen ser ni vilken avdelningsnivå i organisationsträdet beslutet är fattat på.Följer exponeringsscenariot eller ej relevant enligt gällande lagstiftning

Under utredning

Förslag på beslut finns. Har ej signerats för att beslutet är ej taget.
Följer ej exponeringsscenario eller beslut saknas


  • Utgråade exponeringsscenarion är beslut som har tagits på en annan avdelning. Ibland kan samma beslut användas igen och då är det bra att se att det finns på andra avdelningar. Klicka på exponeringsscenariot för att göra den lokal.  • Typ av bedömning - Är ett beslut taget via en riskbedömning kommer det stå "Riskbedöm" och om beslutet är taget via exponeringsscenario modulen (på produkt nivå) kommer det stå "Produkt"

 

Ej hanterade exponeringsscenarier

Ej hanterade exponeringsscenarier visar produkter som finns inventerade på nuvarande eller underliggande avdelningar som saknar ett beslut om exponeringsscenariot. Produkten kan vara inventerad på flera avdelningar och därför visas inte avdelningskolumnen.


 

Symbolerna som visas för olika beslut listas nedan.  Besluten tas av dig som användare.


Ej hanterat exponeringsscenario

 Beslut har redan tagits i riskbedömningen. Klicka på produktnamnet och skrolla längst ner för att se riskbedömningarna.


Dokument

I varje kolumn kan du klicka på produktnumret eller produktnamnet för att komma till beslutssidan, under SDB-ikonen kan du se en förhandsgranskning av SDB och under exponeringsscenario ikonen kan du förhandsgranska exponeringsscenarie dokumentet. I arkivet du se historiken.Beslut

2. Förberedelser och beslut


Klicka på produktnamnet för att komma till beslutssidan. På beslutssidan tar ni beslutet om ni följer användningsfallen som beskrivs i exponeringsscenariot för produkten. Här visas även information om produkten, vilka avdelningar den finns inventerad på. Baserat på vilka rättigheter du har som användare kan du se vilket beslut som är fattat, spara beslutet som ett förslag och/eller godkänna beslutet genom att signera det. Använd spara och signera knapparna uppe till vänster.    • Ni kan öppna exponeringsscenario eller SDB dokumentet genom att klicka på knappen Exponeringsscenario.
  • I kommentarsfältet kan ni skriva en kommentar till beslutet.

  • Mottaget-datum är det datum då ni mottagit exponeringsscenariot. Det kommer att vara förifyllt med det datum som vi har läst in exponeringsscenariot från leverantören. Datumet används för att lista de exponeringsscenarier som ej hanterats efter ett år på Överblicken under Exponeringsscenario och Åtgärd krävs.

  • Exponerings scenariot för produkten har hanterats:


Under utredning

En utredning pågår för att ta fram beslutsunderlag.

1. Ja

Följer användningsfallen för exponeringsscenariot

2+3. Nej

Uppfyller ej användningsfallen för exponeringsscenariot

Ej relevant

Exponeringsscenariot är ej relevant enligt gällande lagstiftning


1. Om din användning finns med i exponeringsscenariot behöver du inte göra något mer. I iChemistry kan man             

dokumentera tydligt och motivera de antaganden som är gjorda på ett lättförståeligt sätt, och myndigheter kan bättre se vilka kriterier du har utgått ifrån i dina beslut.


2. Användningen och/eller användningsförhållanden skiljer sig något from det i exponeringsscenariot men större delen omfattas av exponeringsscenariot. Det finns skillnader i vissa parametrar som påverkar exponeringen, exempel hur länge exponeringen pågår, hur stor mängd förbrukas/används eller ämnets koncentration.

3. Användningen och/eller användningsförhållanden omfattas INTE av exponeringsscenariot.ÅTGÄRD KRÄVS

a. Be din leverantör att lägga till din användning/dina användningsområden i den kemiska säkerhetsrapporten och sammanställa ett exponeringsscenario. Du måste lämna tillräckliga uppgifter till din leverantör för att denne ska kunna göra en sådan bedömning. Din branschorganisation kan ha tagit fram material som underlättar för dig att lämna uppgifter som rör just din sektor. 


b. Inför de användningsförhållanden som beskrivs i exponeringsscenariot som du har fått. Det kan kräva att du förändrar dina processer och/eller produkter. 


c. Ta bort eller byt ut ämnet eller aktiviteten mot ett säkrare alternativ. 


d. Sök upp en annan leverantör som kan erbjuda ämnet med säkerhetsdatablad och exponeringsscenario som omfattar din användning. Gör en egen kemikaliesäkerhetsbedömning och sammanställ en egen nedströmsanvändares kemikaliesäkerhetsrapport (DU CSR) som stämmer med din användning och dina användningsförhållanden, såvida inte undantag gäller.


Bifoga dokument

Dokument kan bifogas för att exempelvis spara dokumentation från en utredning om ni följer användningsfallen i exponeringsscenariot. Dokumentet kan man använda sedan i sin riskbedömning.


 

Riskbedömningar

Under riskbedömning kan ni se beslut som har tagits i samband med en riskbedömning.


Historik och Ta bort i exponeringsscenariot

Genom att klicka på produktnamnet på respektive rad kan ni gå in och titta på tidigare beslut.  

Se det under historik där det finns en logg på beslut för produkten. 

Här kan man även ta bort tidigare beslut genom att klicka på knappen Ta bort. 


 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.