2. Förberedelser och beslut

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Verktyg > Exponeringsscenario

(Tilläggstjänst)


Förberedelser och beslut

Först ska man avgöra om er användning/användningsförhållanden finns med i exponeringsscenariot. Börja med:

        1. Insamling av uppgifter om hur ämnet används i din organisation. 

            Finns ämnet i någon blandning eller produkt? Används den i rengöringsåtgärder eller tillverkningsprocesser? Vad har               man tagit till för riskåtgärder, om det finns några?


        2. Nu kan man göra en bedömning genom att jämföra skillnaden på hur man faktiskt använder ämnet och de       

        förhållanden som beskrivs i exponeringsscenariot. Ta hjälp av de tre huvudsakliga slutsatserna för att ett beslut:

  • Användningen och/eller användningsförhållanden omfattas av exponeringsscenariot.
  • Användningen och/eller användningsförhållanden skiljer sig något from det i exponeringsscenariot men större delen omfattas av exponeringsscenariot. Det finns skillnader i vissa parametrar som påverkar exponeringen, exempel hur länge exponeringen pågår, hur stor mängd förbrukas/används eller ämnets koncentration. 
  • Användningen och/eller användningsförhållanden omfattas INTE av exponeringsscenariot.


        3.  Omfattas dina kunders förutsägbara användning som finns beskrivet i SDB under avsnitt 1.2 och i det bifogade       

            exponeringsscenario. Om du till exempel säljer blandningar som innehåller ämnet i fråga till konsumenter, men din                 leverantör inte har tagit med konsumentanvändningen i exponeringsscenariot, så föreligger en differens.


Uppstår problem med att se om användningen omfattas av exponeringsscenariot, för att få hjälp kan man antingen kontakta leverantören för ett förtydligande eller Intersolias konsulter consulting@intersolia.com.


Exempel på arbetsflöde för åtgärder till följd av exponeringsscenarier från leverantörer

Källa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_guide_13_sv.pdfHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.