1. Vad är ett exponeringsscenario?

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Verktyg > Exponeringsscenario

(Tilläggstjänst)


Q: Vad är ett Exponeringsscenario?


A: Ett exponeringsscenario beskriver under vilka förhållanden ett ämne får tillverkas och användas så att riskerna är kontrollerade under hela livscykeln. Exponeringsscenario kan komma i form av en bilaga eller som innehåll i säkerhetsdatabladet. Om du är nedströmsanvändare och använder farliga ämnen som registrerats enligt REACH och volymerna för dessa överstiger 10 ton/år, ska dina leverantörer förse dig med ett utökat säkerhetsdatablad (SDB) med exponeringsscenarier.Har ni några funderingar gällande era produkter och hur ni ska hantera exponeringsscenario kan ni kontakta Intersolia konsulter för en konsultation: consulting@intersolia.com


Eller så kan ni läsa mer på ECHAs hemsida: https://echa.europa.eu/sv/safety-data-sheets-and-exposure-scenarios-guide

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.