Överblick: Uppdateringstjänst för Exponeringsscenario

Status - Inhämtning exponeringsscenarier

Här ser ni status på inhämtningsprocessen för exponeringsscenario till respektive produkt. 

  1. Väntar på kontroll/inhämtning: Här listas alla produkter som vi kommer kontrollera ifall det finns exponeringsscenarier att laddas upp för
  2. Väntar på svar från leverantör: Här listas alla produkter som vi har begärt exponeringsscenario för hos leverantören.
  3. Klara: Här listas alla produkter som vi har kontrollerat och antingen lagt upp exponeringsscenario för eller konstaterat att det inte finns något exponeringsscenario.


Specifik avdelning - Inhämtning av exponeringsscenario

Du har möjlighet i ert avtal att välja att hantera tillgängliga exponeringsscenario och enbart ha inhämtning på exponeringsscenario/uppdateringstjänst på en viss avdelning (på enstaka produkter). Om ni vet att det inte behövs ett exponeringsscenarie dokument på alla dina produkter utan enbart ett fåtal av dem, men ändå önskar en aktiv check på uppdateringar.Du kan fortfarande hantera exponeringsscenariot på andra avdelningar och i riskbedömningen. Avdelningen är bara ett "fack" för produkter som du vill inkluderas i en uppdateringskontroll.


OBS. Detta måste ställas in av Kundtjänst, kontakta oss genom telefon 035-162020 eller via mejl support.se@intersolia.com


Status - Er hantering av exponeringsscenarier

Här listas de exponeringsscenarion som ni måste se över i iChemistry, här är det ni som bestämmer status på exponeringsscenariot.

  • Hanterade: Här listas alla produkter med exponeringsscenarier som ni har hanterat med ett beslut.
  • Nya/Ej hanterade: Här listas alla produkter med exponeringsscenario som inte har något beslut eller där en ny version har inkommit.
  • Kräver åtgärd: Här listas alla produkter med exponeringsscenario som kräver er åtgärd. Är ej signerade i Exponerings scenario modulen.

Inhämtade exponeringsscenarier

Här visas status på exponeringsscenario från vår inläsnings process.

  • Saknas: Här listas alla produkter där leverantören uppger att det ska finnas ett exponeringsscenario men de har inget. 
  • Ej nödvändigt: Här listas alla produkter som inte kräver något exponeringsscenario enligt leverantören.
  • Senast utgivna exponeringsscenario: Här listas alla produkter som redan har senast utgivna exponeringsscenario upplagt. Vi har förfrågat efter ett nytt dokument och vi har redan det senaste i ert iChemistry.
  • Exponeringsscenario ingår i SDS: Här listas alla produkter vars exponeringsscenario ingår i dess säkerhetsdatablad (SDB)

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.