Trafikljus (basfunktion, ingen automation)


Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Min lista > Välj produkt > Redigera produkt > Under grundläggande produktinformation klicka på "Redigera“

(Tilläggstjänst)


För att redigera trafikljus-status för en produkt, gå till produktens iSafe och klicka på Redigera. 
Godkänd

Produkten blir godkänd för inventering för hela organisationen. Beslutet kommer att vara synligt bl.a. i produktens iSafe och den kommer finnas tillgänglig vid inventering.


 


Stoppad

Produkten är stoppad för inventering för hela organisationen. Beslutet kommer att vara synligt bl.a. i produktens iSafe.


 
 

Villkor

Om produkten har periodiska undantag kan detta ställas in via "Villkor“ i trafikljusen.1. Välj "Villkor“


2. Välj standardvillkor. Om produkten inte har något beslut finns det andra tillval som "Under uppsikt“.


Undantag från standardvillkor

Produkten ska ha ett annat beslut under en specifik period, genom att sätta ett standardvillkor och sedan ett undantag kan produkten ha olika beslut under olika perioder.


1. Välj "Villkor"


2. Välj standardvillkor, den som ska gälla utöver perioden för undantaget


3. Under "Undantag från standardvillkor“ klicka på knappen "Lägg till“


4. Välj status som ska gälla under perioden


5. Välj start- och slutdatum och klicka på OK

Undantaget kommer gälla för hela organisationen under vald period.

 

 

Undantag för standardvillkor per avdelning

Produkten ska ha ett annat beslut men det ska vara kopplat till en specifik avdelning. Genom att välja en status, tidsintervall och en avdelning kommer detta beslut endast gälla den delen av organisationen under en viss period.


1. Välj Villkor


2. Välj standardvillkor, den som ska gälla för övriga avdelningar


3. Klicka på Lägg till under "Undantag för standardvillkor per avdelningar“


4. Välj status och sedan vilken avdelning den ska gälla ifrån, underavdelningarna kommer ärva statusen.


5. Här kan man även lägga en egen intervall som ska gälla per avdelning.


Observera att om du redigerar standardvillkoret, medan du står på en avdelning med ett undantag, kommer du att se ikonen för undantaget.Lägg till en anpassad status

Det är möjligt att skapa en ny egen status som visas i rullmenyn under Villkor. Du kan fritt välja namn och färg på er egen status, det kan vara t.ex. "Godkänd för avdelning X" eller "Stoppad för nya inköp" eller vad som som skulle passa er bäst.


Följ dessa steg om du vill lägga till en ny anpassad status:

  1. Bestäm vilken färg statusen ska ha (röd, grön eller gul)
  2. Bestäm vilket språk statusen ska ha. Om ditt företag mestadels använder engelska som övergripande koncernspråk kan du lägga till frasen på engelska men vi kan också lägga till översättningar baserat på systemspråk om du föredrar det.
  3. Skicka en förfrågan till support.se@intersolia.com med en beskrivning av vad ni vill skapa baserat på vad ni beslutat i steg 1 och 2. 


Var syns symbolerna?

Den trafikljus-status som produkten får, kommer synas i:


- Produktens iSafe

Min lista

- Produktlistan från avdelningsträdet

- Förteckning Enkel

- Förteckning Produkttyper

- Förteckning ADR

- Förteckning Lagstadgad

- Förteckning Komplett

- Förteckning Brand

- Inventeringslistan

- Inventering: sökresultatMin lista:


Produktlistan från avdelningsträdet:
Enkel förteckning:


För att se statusen för produkten i text, t.ex. "Godkänd" eller "Under uppsikt", kan du hovra över trafikljussymbolen: 


För att exportera trafikljusinformation till Excel från t.ex. Enkel förteckning, kan du klicka på Excel-symbolen enligt bild: 
Sökresultat i inventeringen:
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.