Inventering: Enheter

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Inventera kemikalier (Meny > Verktyg > Inventering)


Enheter i inventeringen

Produkter kan förvaras (Lager) och förbrukas (Förbrukning) i olika enheter och i en inventering önskar man allt som oftast att lägga in mängd och enhet. 

I iChemistry kan detta göras när man antingen lägger till sin produkt eller redigera i efterhand i sin inventerings lista.Har man lagt in en mängd men glömt lägga till en enhet kommer iChemistry att be dig om att lägga till en enhet.

Förbrukning och lager

För att båda dessa mängder och enheter ska vara synliga måste man ha båda checkboxar iklickade. 

Önskar man endast ha lager ska checkboxen vara iklickad.

Önskar man endast ha förbrukning ska checkboxen vara iklickad.


Lager och förbrukning är avdelningsspecificerat. Men kan sammanställas i rapporter som:

  • Lagstadgade
  • Komplett
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.