Uteslut produkter från listor och anmärkningar

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Produkt - Redigera - Listor och anmärkningar


Uteslut produkter från iChemistry från Listor och anmärkning. Förbuds- och restriktionslistorna i iChemistry är dagsläget indikativa (statiska och baseras huvudsakligen på CAS-nr) och tar ej hänsyn om listorna baseras av mängd. 

Om en produkt som har ett ämne med CAS-nummer som matchar mot en av iChemistry förbuds- och restriktionslistor men mängden är den bestämmande faktorn för att produkten ska tas hänsyn till.

Detta styrs av en behörighet och kräver en egen databas.


Villkor för att få tillgång till denna funktion

- Egen databas

- Rättigheten kopplad till sin användare (se manual)


1. Redigera produkt

1.1 Sök upp produkten som ni önskar att utesluta. Klicka er in på produkten

1.2 I huvudmenyn väljer ni Redigera produkt

1.3 Under rutan Listor/Anmärkningar finns en lista på alla de listor som produkten matchar emot2. Exkludera från lista

2.1. För att utesluta en produkt klicka på knappen "Exkludera"

  • Här visas vilka ämnen som matchas mot respektive lista 


2.2. Klicka i den tomma rutan vid en eller flera listor ni önskar att utesluta.

2.3. Skriv en kommentar varför denna produkt utesluts för framtida dokumentation

2.4. Klicka på "Spara" i toppmenyn för att spara ändringarna


2.5. Klicka i rutan vid "Begränsningslistor redigeras och bekräftas" för att bekräfta era ändringar (Synligt i historiken)

2.6. Klicka på "Spara" i toppmenyn för att spara ändringarna.3. Exkluderad produkt

"Listor och anmärkningar" kommer nu att uppdatera information i respektive lista och produkten man har valt att utesluta.

Produkten man har uteslutit kommer att bli ljus grå och kommentaren om beslutet är synligt. Produkten kommer även att räknas bort från listor och anmärkningar-totalen.OBS. Om produkten får ett nytt uppdaterad SDB och har blivit exkluderad kommer det dyka upp en notifikation i Överblicken > Att göra att det finns ett nytt SDB på en produkt som blivit exkluderad.


Vid en uppdatering av nytt SDB för en produkt som du exkluderat från restriktionslistor. Kommer den att kvarstå som exkluderad, fram tills dess att du aktivt valt att inkludera den i listan igen.4. Inkludera exkluderad produkt

4.1. För att inkludera en exkluderad produkt gå samma steg från punkt 1.

4.2. För att inkludera en exkluderad produkt klicka på knappen "Exkludera"

4.3. Klicka ur rutan vid respektive lista som ni önskar att inkludera produkten in i igen.

4.4. Klicka på "Spara" i toppmenyn

5. Kontrollerad

Om en produkt inte utesluts från en lista kan man markera den som kontrollerad via knappen "Begränsningslistor redigeras och bekräftas". Detta blir även synligt i iSafe:Exkludera i Överblicken

Meny > Överblick > Listor och anmärkningar > Välj en lista


Genom att klicka på ikonen i kolumnen för "Exkludera" kan man välja att utesluta en produkt direkt i listan.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.